Gå til indhold
Mange virksomheder vil ansætte flygtninge, men mangler værktøjerne
Mange virksomheder vil ansætte flygtninge, men mangler værktøjerne

Nyhed -

Nyt netværk skal klæde virksomheder på til at integrere flygtninge

Virksomheder har ofte viljen, men mangler viden og værktøjer til at tage imod og fastholde flygtninge på arbejdspladserne. Det skal et nyt virksomhedsnetværk nu laver om på.

Mange virksomheder vil gerne bidrage til at få flygtninge ind på arbejdspladserne, for i en tid med mangel på arbejdskraft er flygtninge også en vigtig ressource.

For at klæde virksomhederne bedre på til at løfte integrationsopgaven etablerer Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) derfor et nyt virksomhedsnetværk under navnet Integrationsforum, hvor danske virksomheder kan dele viden, drøfte god praksis om integration på arbejdspladsen og få konkrete værktøjer med hjem.

Det er et Advisory Board om integration, der rådgiver Udlændinge- og Integrationsministeren og Beskæftigelsesministeren om integration, som har givet udtryk for behovet for at dele viden og få nye redskaber.

Konkrete værktøjet til integration

I den første runde afholdes  der netværksmøder hos tre danske virksomheder i henholdsvis øst, syd og midt/nord, og blandt deltagerne er bl.a. Cabis kommunikationschef Ea Nielsen, som fortæller om de værktøjer, der er blevet udviklet i projektet Task Force til Industrien. I projektet har 48 flygtninge fået ordinære job i industrivirksomheder i Silkeborg og Hammel Kommune.

Program og tilmelding

Se nærmere om program og tilmeld dig på nedenstående links:

Søborg 28. maj 2018

Fredericia 29. maj 2018

Århus 12. juni 2018

Er der spørgsmål til programmet eller den elektroniske tilmelding, så skriv til integrationsforum@siri.dk.

Emner

Tags


Cabi er et nonprofit videns-, netværks-, og formidlingshus med bevilling fra Beskæftigelsesministeriet. Vi arbejder for et socialt ansvarligt arbejdsmarked, hvor mennesker og virksomheder lykkes. Det gør vi ved at stille brugbar viden og operationelle værktøjer til rådighed for virksomheder og kommuner, der ønsker at fremme:

  • Udsatte menneskers muligheder for job og uddannelse.
  • Udsatte medarbejderes muligheder for at blive i deres job.
  • Trivsel og forebyggelse af nedslidning på arbejdsmarkedet.

Pressekontakt

Ea Nielsen

Ea Nielsen

Pressekontakt Kommunikationschef 4128 4126
Jakob Rom Johansen

Jakob Rom Johansen

Pressekontakt Kommunikationsmedarbejder 20658534