Gå til indhold
Nyt kursus: Få styr på reglerne om ressourceforløb og førtidspension

Nyhed -

Nyt kursus: Få styr på reglerne om ressourceforløb og førtidspension

Folketinget gennemførte i slutningen af maj en justering af lovgivningen om ressourceforløb og førtidspension. Revisionsvirksomheden BDO og Cabi tilbyder kursus i de nye regler for sagsbehandlere og rehabiliteringsteams.

Loven træder i kraft allerede 1. juni, og den betyder bl.a. at:

  • dokumentationskravet for at få tilkendt en førtidspension kan være opfyldt, uden forudgående ressourceforløb.
  • at ændringerne skal skabe klarhed om sammenhængen mellem kravet til dokumentation ved tilkendelse førtidspension og ved tilkendelsen af ressourceforløb.
  • at bevilling af ressourceforløb, forudsætter at kommunen kan pege på indsatser, hvor der er en realistisk forventning om, at borgeren kan drage nytte af indsatsen og kan udvikle sin arbejdsevne.

Men hvad kommer regelændringerne til at fungere i praksis? Hvornår er dokumentationskravet for førtidspension fx opfyldt?

Revisonsvirksomheden BDO og Cabi tilbyder nu kurser med udgangspunkt i de nye regler, så medarbejderne i kommunerne bliver klædt godt på. Kurset er tilrettet forskellige målgrupper, så kommuner og jobcentre kan få de bedste forudsætninger for at implementere og arbejde efter ny lovgivning. Det er:

  • Rehabiliteringsteam, pensionsteam og koordinerede sagsbehandlere
  • Virksomhedskonsulenter
  • Sagsbehandlere

Læs mere

Emner

Tags


Cabi er et nonprofit videns-, netværks-, og formidlingshus med bevilling fra Beskæftigelsesministeriet. Vi arbejder for et socialt ansvarligt arbejdsmarked, hvor mennesker og virksomheder lykkes. Det gør vi ved at stille brugbar viden og operationelle værktøjer til rådighed for virksomheder og kommuner, der ønsker at fremme:

  • Udsatte menneskers muligheder for job og uddannelse.
  • Udsatte medarbejderes muligheder for at blive i deres job.
  • Trivsel og forebyggelse af nedslidning på arbejdsmarkedet.

Pressekontakt

Ea Nielsen

Ea Nielsen

Pressekontakt Souschef Kommunikation og marketing 4128 4126
Jakob Rom Johansen

Jakob Rom Johansen

Pressekontakt Kommunikationsmedarbejder Presse, nyhedsbeve, nyheder, sociale medier 20658534

Relaterede nyheder