Gå til indhold

Nyhed -

Nyt forberedende tilbud skal hjælpe unge i job eller uddannelse

Seks forberedende tilbud skal fremover samles i én ny Forberedende Grunduddannelse, lyder forslaget i regeringens nye udspil. Med uddannelsen håber man på at forhindre, at de unge ender i en blindgyde i systemet.

I dag er der 50.000 unge, der ikke er under uddannelse eller i job. Unge, der ofte har haft en svær vej gennem uddannelsessystemet og ofte har skiftet mellem forskellige tilbud. Den gruppe unge er målgruppen i regeringens udspil om en ny forberedende grunduddannelse.

Formålet med den nye uddannelse er at styrke de unge under 25 år både fagligt, socialt og personligt, så de kan tage en ungdomsuddannelse eller få tilknytning til arbejdsmarkedet.
Tilbuddet skal bestå af de tre alternative spor almen grunduddannelse, produktionsgrunduddannelse og erhvervsgrunduddannelse og skal indeholde praksisnær undervisning. Samlet må uddannelsen max vare to år, og der skal være klare mål for de unges progression og trivsel undervejs.

Udspillet er et led i regeringens mere overordnede mål om, at andelen af unge under 25 år, der ikke er under uddannelse eller på arbejdsmarkedet, skal halveres inden 2030.

Erhvervslivet skal tænkes mere ind

En stor del af de unge har dårlige erfaringer med de traditionelle undervisningsformer, og derfor skal tilbuddet fokusere på praksis.
Jesper Pedersen, Cabis seniorkonsulent på ungeområdet, efterlyser en mere fremtrædende plads til virksomhederne i den nye Forberedende Grunduddannelse:

”Vi vil gerne slå et slag for, at erhvervslivet tænkes mere ind i en forberedende grunduddannelse. Det er unge, som har brug for at opleve, at de kan noget, og at der er brug for dem i vores samfund. Vi har set mange gode eksempler på, hvordan konkrete forløb på en rigtig arbejdsplads kan bane vej til uddannelse for unge, som ellers har svært ved at komme videre fra grundskolen,” siger Jesper Pedersen.

Forhandlingerne om den nye forberedende uddannelse starter i Undervisningsministeriet den 15. maj.

Læs mere om udspillet her

Emner

Tags


Cabi er et nonprofit videns-, netværks-, og formidlingshus med bevilling fra Beskæftigelsesministeriet. Vi arbejder for et socialt ansvarligt arbejdsmarked, hvor mennesker og virksomheder lykkes. Det gør vi ved at stille brugbar viden og operationelle værktøjer til rådighed for virksomheder og kommuner, der ønsker at fremme:

  • Udsatte menneskers muligheder for job og uddannelse.
  • Udsatte medarbejderes muligheder for at blive i deres job.
  • Trivsel og forebyggelse af nedslidning på arbejdsmarkedet.

Pressekontakt

Ea Nielsen

Ea Nielsen

Pressekontakt Kommunikationschef 4128 4126
Jakob Rom Johansen

Jakob Rom Johansen

Pressekontakt Kommunikationsmedarbejder 20658534