Gå til indhold
Nyt fokus på arbejdspladskulturen fik sygefraværet ned på Lolland

Nyhed -

Nyt fokus på arbejdspladskulturen fik sygefraværet ned på Lolland

Fælles retningslinjer for sygefravær og et opgør med myter har været med til at få sygefraværet ned i Lolland Kommune, fortæller centerleder. Lolland har nu det laveste sygefravær i Region Sjælland.

På få år har Lolland Kommune nedbragt sygefraværet fra 13,6 procent i 2010 til 5,4 procent i 2016, og det er det laveste sygefravær i hele Region Sjælland. Det viser tal fra Kommunernes Løndatakontor, KRL.

Bag den store forbedring i sygefraværet ligger en målrettet indsats via projektet Styr på sygefraværet, hvor der er blevet sat ind på en række forskellige områder. Fx arbejdspladskultur, retningslinjer for sygemeldinger, trivsel og lederudvikling.

Center for Handicap er en af de arbejdspladser i kommunen, hvor der er arbejdet intenst med sygefraværet, og her er sygefraværet faldet fra 9,3 procent i 2013 til nu 6,2 procent.

Nadia El-Gendi, seniorkonsulent hos Cabi, har gennem bl.a. lederudvikling og samarbejde med tillidsrepræsentanter, MED-udvalg og inddragelse af alle medarbejdere været med til at sætte fokus på arbejdspladskulturen og sygefraværshåndteringen i Center for Handicap.

”God arbejdspladskultur og god håndtering af sygefraværet er kendetegnet ved, at man kan skabe et rum, hvor det er okay at tale om sygefravær også i fredstid. Der skal lederne sørge for at skabe tydelige retningslinjer og være tydelige om, hvad de forventer af medarbejderne. Og så skal de tage diskussionen med tillidsrepræsentanter og de øvrige medarbejder om, hvorvidt man egentlig har den samme opfattelse af sygefravær, og om alle faktisk ved, hvilke regler, der gælder,” siger Nadia El-Gendi.

Fælles fundament som afsæt for handling

Gennem en målrettet handleplan med fokus på bl.a. den svære samtale og god arbejdspladskultur blev der skabt et fælles fundament for den indsats, som var med til at få sygefraværet ned.

”Vi havde brug for at ledelse, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter fik et fælles ståsted, et fælles sprog, og et fælles overblik over, hvilke udfordringer vi stod med. Her blev det bl.a. tydeligt for os, at vi fx måtte gøre op med nogle myter. Der var fx en opfattelse af, at sygefravær er en privatsag. Men det er det ikke, for vi skal alle være længe på arbejdsmarkedet, så vi skal passe på hinanden og alle har et ansvar for, at vi har en god arbejdsplads,” siger Annette Moryl Hansen.

Certificeret sund virksomhed

Undervejs har Center for Handicap også arbejdet på at skabe mere gennemsigtighed i organisationen, og alle medarbejdere har fx fået en pjece med præcise oplysninger om, hvordan sygefravær håndteres.

”Det er rigtig vigtigt at have personalegruppen med sig og vi hele tiden er tydelige om sygefraværet. Det gør vi også ved at lave indsatser mod stress og ved at fortælle de gode historier. Dansk Firmaidræts Forbund har lige givet os et sundhedscertifikat som et kvalitetsstempel på en sund arbejdsplads. Det er vi rigtig glade for,” siger Annette Moryl Hansen.

Mere viden

Se mere om Nadia El-Gendi

Se Cabis sygefraværsværktøjskasse med fem trin til et lavere sygefravær

Cabis sygefraværsteam står klar til at hjælpe dig

Emner


Cabi er et nonprofit videns-, netværks-, og formidlingshus med bevilling fra Beskæftigelsesministeriet. Vi arbejder for et socialt ansvarligt arbejdsmarked, hvor mennesker og virksomheder lykkes. Det gør vi ved at stille brugbar viden og operationelle værktøjer til rådighed for virksomheder og kommuner, der ønsker at fremme:

  • Udsatte menneskers muligheder for job og uddannelse.
  • Udsatte medarbejderes muligheder for at blive i deres job.
  • Trivsel og forebyggelse af nedslidning på arbejdsmarkedet.

Pressekontakt

Ea Nielsen

Ea Nielsen

Pressekontakt Souschef Kommunikation og marketing 4128 4126
Jakob Rom Johansen

Jakob Rom Johansen

Pressekontakt Kommunikationsmedarbejder Presse, nyhedsbeve, nyheder, sociale medier 20658534

Relateret materiale