Gå til indhold
Alle ledige skal nu have et CV på Jobnet.dk
Alle ledige skal nu have et CV på Jobnet.dk

Nyhed -

Nyt CV på Jobnet skal gøre det lettere for ledige at komme i job

Alle ledige skal nu have et CV på Jobnet.dk, hvor deres kompetencer fremgår. STAR har sammen med Cabi udviklet det nye CV og en række dialogværktøjer, som sagsbehandlere i jobcentrene kan bruge i deres samtaler med ledige. Fokus på kompetencerne skal især gøre det nemmere for ledige, der er langt fra arbejdsmarkedet, at komme i job.

Lørdag den 5. december 2020 blev Jobnet.dk lanceret i en ny udgave. Fremover skal alle ledige have et CV på portalen, og CV’et skal være et gennemgående værktøj i samtalerne mellem sagsbehandlere og borgere. Tidligere har borgere, der er langt fra arbejdsmarkedet været fritaget fra at have et CV, men det er ikke længere tilfældet.

Erfaringer fra indsatser som Flere skal med og JobFirst viser, at det også har en positiv effekt for borgere, der er langt fra arbejdsmarkedet, at tale om kompetencer og job. Her er et CV et godt og naturligt værktøj at gribe til.

Det giver mening at tale om kvalifikationer

Det forklarer Carsten Lunden, seniorkonsulent i Cabi, der har bidraget til at udvikle det nye CV for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR).

”Vi ved fra en lang række indsatser, at selv for borgere, hvor der er et stykke vej til job, giver det mening at tale om job, og om de kvalifikationer og kompetencer borgerne har. De får sat ord på og danne et billede af deres egne kompetencer, og det er meget positivt. I den samtale er et CV et meget naturligt udgangspunkt,” siger Carsten Lunden.

Det nye CV indeholder alle gængse kategorier med kontaktoplysninger, uddannelse og erhvervserfaring, men derudover er der også en kasse med teksten ”Det kan jeg også”, som kan udfyldes med andre interesser og kompetencer, der fx er opnået i fritiden.

Cabi har i samarbejde med STAR udviklet en række dialogark, som kan understøtte dialogen mellem sagsbehandlere og borgere, når CV’et skal udfyldes. Her er fx spørgsmål om, hvordan borgeren har det med at arbejde sammen med andre mennesker, hvad han eller hun laver i fritiden og interesserer sig for. Det er også en fordel for virksomhederne, når jobsøgernes kompetencer fremstår tydeligt i CV’et.

Dialogarkene er løbende blevet testet i fem jobcentre, og responsen er meget positiv, fortæller Carsten Lunden.

”Ideen med dialogarkene er, at vi vil gøre det helt enkelt og ligetil for både sagsbehandlere og borgere at tale om job og kvalifikationer. Kortene kan bruges til at facilitere den samtale. Heldigvis er tilbagemeldingen fra de jobcentre, hvor vi har testet materialet, at selv i arbejdet med de borgere, som ikke har så meget at fylde på et CV i traditionel forstand, giver det mening at lave et CV og bruge det som omdrejningspunktet i samtalerne om kvalifikationer og ønsker til job,” siger Carsten Lunden.

Webinar for 3.000 jobcentermedarbejdere

Foruden dialogark er der også udviklet informationsmateriale om det nye CV og tankerne bag CV’et til ledelsen i jobcentrene og til borgerne. Derudover afvikler Cabi i samarbejder med bl.a. STAR, Schultz og KMD en række webinarer for at klæde ledere og medarbejdere i jobcentrene godt på til at bruge det nye CV.

”Jeg regner med, at vi har været ude til i hvert fald 3.000 ledere og medarbejdere, når vi har afviklet det sidste webinar,” slutter Carsten Lunden.

Emner

Tags


Cabi er et nonprofit videns-, netværks-, og formidlingshus med bevilling fra Beskæftigelsesministeriet. Vi arbejder for et socialt ansvarligt arbejdsmarked, hvor mennesker og virksomheder lykkes. Det gør vi ved at stille brugbar viden og operationelle værktøjer til rådighed for virksomheder og kommuner, der ønsker at fremme:

  • Udsatte menneskers muligheder for job og uddannelse.
  • Udsatte medarbejderes muligheder for at blive i deres job.
  • Trivsel og forebyggelse af nedslidning på arbejdsmarkedet.

Pressekontakt

Ea Nielsen

Ea Nielsen

Pressekontakt Souschef Kommunikation og marketing 4128 4126
Jakob Rom Johansen

Jakob Rom Johansen

Pressekontakt Kommunikationsmedarbejder Presse, nyhedsbeve, nyheder, sociale medier 20658534