Gå til indhold
4, 2 millioner kroner. Sådan lyder beløbet i en ny pulje, der bl.a. kan søges til projekter med udsatte borgere på kanten af arbejdsmarkedet.
4, 2 millioner kroner. Sådan lyder beløbet i en ny pulje, der bl.a. kan søges til projekter med udsatte borgere på kanten af arbejdsmarkedet.

Nyhed -

Ny pulje skal styrke indsatsen for flere på kanten af arbejdsmarkedet

Indsatserne med at inkludere borgere på kanten af arbejdsmarkedet skal forbedres. Derfor er der nu åbnet op for ansøgninger til en pulje på 4, 2 millioner, der skal gøre det muligt at afprøve nye metoder på området.

Beskæftigelsesrådet har nu åbnet op for ansøgninger til en pulje på i alt 4, 2 millioner kroner, der skal styrke særlige beskæftigelsesindsatser.
Støtten kan søges til analyse-, forsøgs- og udviklingsprojekter og kan søges inden for i alt tre forskellige områder. Ét af dem er udsatte borgere på kanten af arbejdsmarkedet.

Målet inden for dette område er, at flere skal inkluderes på arbejdsmarkedet, og den nuværende situation på arbejdsmarkedet tillader, at der bliver afprøvet nye metoder og indsatser de kommende år.
Projekter, der beskæftiger sig med det, kan derfor få glæde af tilskuddet nu.
Pengene kan blandt andet gå til indsatser, der beskæftiger sig med indvandrere og sprogkundskaber.

Puljen kan også søges til indsatser, der falder inden for to andre områder. Den kan søges til indsatser, der opkvalificerer ledige eller nedbringer dimittendledigheden.


Sådan søger du

  • Både private virksomheder og foreninger såvel som kommunale og statslige institutioner kan ansøge.
  • Der kan max søges om 500.000 kroner per projekt.
  • Ansøgningen skal blandt andet indeholde beskrivelser af projektets formål, metode og aktiviteter.
  • Sidste frist for at søge er 1. februar 2018 kl. 12.

Mere viden

Læs mere om den nye pulje hos STAR

Læs mere om arbejdet med ledige fra kanten af arbejdsmarkedet hos Cabi

Emner

Tags


Cabi er et nonprofit videns-, netværks-, og formidlingshus med bevilling fra Beskæftigelsesministeriet. Vi arbejder for et socialt ansvarligt arbejdsmarked, hvor mennesker og virksomheder lykkes. Det gør vi ved at stille brugbar viden og operationelle værktøjer til rådighed for virksomheder og kommuner, der ønsker at fremme:

  • Udsatte menneskers muligheder for job og uddannelse.
  • Udsatte medarbejderes muligheder for at blive i deres job.
  • Trivsel og forebyggelse af nedslidning på arbejdsmarkedet.

Pressekontakt

Ea Nielsen

Ea Nielsen

Pressekontakt Souschef Kommunikation og marketing 4128 4126
Jakob Rom Johansen

Jakob Rom Johansen

Pressekontakt Kommunikationsmedarbejder Presse, nyhedsbeve, nyheder, sociale medier 20658534