Gå til indhold
Forskning tyder på, at ny behandling kan få sygemeldte hurtigere tilbage på arbejde
Forskning tyder på, at ny behandling kan få sygemeldte hurtigere tilbage på arbejde

Nyhed -

Ny metode kan få sygemeldte hurtigere tilbage i arbejde

Stress er blevet et samfundsproblem, og mange arbejdspladser oplever på et tidspunkt at have stressramte medarbejdere. Mange af medarbejderne er bekymrede for, om de kan vende tilbage til deres arbejde efter sygemeldingen.

Nu peger ny forskning fra Arbejdsmedicin Herning, Hospitalsenheden Vest, på en metode, der kan hjælpe de sygemeldte hurtigere tilbage på posten.

Forskningen viser, at såkaldt arbejdsfokuseret kognitiv adfærdsterapi kan få de sygemeldte tilbage fire uger hurtigere end normalt. Andre undersøgelser har også tidligere vist, at netop fokus på målrettede arbejdsrelaterede problemstillinger kan være løsningen for flere sygemeldte.

Behandlingen sætter fokus på individet og arbejdspladsen. Behandlingens første skridt er at klargøre, hvilke årsager der er til sygemeldingen. Derefter arbejdes der på, at den sygemeldte medarbejder får et nyt blik på sin situation og konkrete redskaber til at tackle den, fx med en opstartsplan.

Tidligere tilbagevenden er godt

Ligaya Dalgaard, psykolog og hovedforfatter til forskningsprojektet, peger på, at de fire ugers forskel kan være afgørende. Det kan være en fordel for den enkelte sygemeldte, men også for arbejdspladsen og samfundet som hele: 

”Vi ved, at risikoen for job-tab og udstødelse af arbejdsmarkedet stiger, jo længere sygemeldingen varer. Så når det lykkes for den stressramte at komme tidligere tilbage i job på en hensigtsmæssig måde, kan det være en fordel for den enkelte. Det er også en gevinst for arbejdspladsen og samfundet i det hele taget,” siger hun til Videncenter for Arbejdsmiljø.

I alt deltog 163 patienter i undersøgelsen, hvorfor resultaterne ikke nødvendigvis kan generaliseres til alle stresssygemeldte. 

Mere viden

Læs mere om forskningsprojektet og metoden hos Videncenter for Arbejdsmiljøviden

Få mere viden og flere redskaber til at håndtere stress

Emner

Tags


Cabi er et nonprofit videns-, netværks-, og formidlingshus med bevilling fra Beskæftigelsesministeriet. Vi arbejder for et socialt ansvarligt arbejdsmarked, hvor mennesker og virksomheder lykkes. Det gør vi ved at stille brugbar viden og operationelle værktøjer til rådighed for virksomheder og kommuner, der ønsker at fremme:

  • Udsatte menneskers muligheder for job og uddannelse.
  • Udsatte medarbejderes muligheder for at blive i deres job.
  • Trivsel og forebyggelse af nedslidning på arbejdsmarkedet.

Pressekontakt

Ea Nielsen

Ea Nielsen

Pressekontakt Souschef Kommunikation og marketing 4128 4126
Jakob Rom Johansen

Jakob Rom Johansen

Pressekontakt Kommunikationsmedarbejder Presse, nyhedsbeve, nyheder, sociale medier 20658534