Gå til indhold
Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) vil ikke afvise, at digitale samtaler med ledige bliver permanente.
Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) vil ikke afvise, at digitale samtaler med ledige bliver permanente.

Nyhed -

Minister åbner døren på klem for digitale samtaler i jobcentre

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) inviterer KL med i forhandlinger om en ny beskæftigelsesindsats, og åbner samtidig for, at digitale samtaler med ledige kan gøres permanente.

Ministeren deltog torsdag den 5. november i KL's virtuelle JobCamp, og her ville han ikke udelukke, at digitale samtaler med ledige i jobcentrene kan blive permanente. I dag er der krav om, at samtalerne holdes fysisk, men på grund af corona-pandemien er dette krav i øjeblikket suspenderet.

Men mange jobcentre har givet udtryk for gode erfaringer med digitale samtaler, og mange har derfor efterlyst, at de digitale samtaler bliver gjort permanente.

”Vi må ikke tabe nogen på gulvet. Der er stadig nogle, der har brug for fysiske samtaler, så vi skal gøre det på et oplyst grundlag. Vi skal være sikre på, at digitale samtaler er lige så effektive i forhold til at få folk i job,” sagde Peter Hummelgaard til JobCamp.

Han vil derfor have evalueret erfaringerne med digitale samtaler inden der træffes en afgørelse om at ændre på samtalernes form.

Samtidig inviterede Peter Hummelgaard KL og kommunerne til at være med til at gentænke beskæftigelsesindsatsen. Aftalen om tidlig pension til nedslidte skal delvist finansieres af besparelser på jobcentrene på 1,1 milliarder kr. om året fra 2024.

Cabi: Fordele for borgere og medarbdejere i jobcentrene

Cabi har tidligere på året i et notat beskrevet, hvordan både borgere og jobcentre har oplevet den virtuelle dialog som positiv. Notatet er blevet til gennem interview med ansatte i en række jobcentre, hvor de giver udtryk for klare fordele ved digitale møder:

  • Hyppigere kontakt end normalt
  • Tidsbesparende, da samtalerne er kortere
  • Mere konkrete samtaler
  • Borgere har mod til at fortælle langt mere end ved fysisk møde i jobcentret.

I Cabis notat fortæller stort set alle interviewede, at særligt psykisk sårbare borgere, som lider af fx angst eller PTSD har nemmere ved at overskue telefon- eller videomøder end et møde med krav om fysisk fremmøde, da de ofte bruger mange kræfter på overhovedet at møde op på jobcentret.

"Erfaringerne peger på, at vi ikke altid har brug for et fysisk møde, og at det for nogle borgere faktisk er en fordel, at de kan holde et møde med jobcentret, mens de befinder sig i deres eget hjem. For medarbejderne i jobcentret er der også fordele ved det. En del siger, at de simpelthen kan nå mere i løbet af en arbejdsdag, når samtalerne bliver digitale," siger seniorkonsulent i Cabi, Anne Brændbyge, som har været med til at udarbejde notatet.

Hun understreger dog, at det ikke et en god løsning ved førstegangssamtaler mellem en borger og en jobkonsulent, da det er her fundamentet til samarbejdet skal grundlægges.

"Det skal være et aktivt valg om samtalen skal være med fysisk fremmøde eller om den skal være digital. Det er et valg, som skal træffes med omhu og efter en konkret vurdering af den individuelle sag," siger Anne Brændbyge.

Emner

Tags


Cabi er et nonprofit videns-, netværks-, og formidlingshus med bevilling fra Beskæftigelsesministeriet. Vi arbejder for et socialt ansvarligt arbejdsmarked, hvor mennesker og virksomheder lykkes. Det gør vi ved at stille brugbar viden og operationelle værktøjer til rådighed for virksomheder og kommuner, der ønsker at fremme:

  • Udsatte menneskers muligheder for job og uddannelse.
  • Udsatte medarbejderes muligheder for at blive i deres job.
  • Trivsel og forebyggelse af nedslidning på arbejdsmarkedet.

Pressekontakt

Ea Nielsen

Ea Nielsen

Pressekontakt Souschef Kommunikation og marketing 4128 4126
Jakob Rom Johansen

Jakob Rom Johansen

Pressekontakt Kommunikationsmedarbejder Presse, nyhedsbeve, nyheder, sociale medier 20658534

Relateret materiale

Relaterede nyheder