Gå til indhold
Mange medarbejdere føler sig ladt i stikken på arbejdspladsen, når de bliver ramt af stress.
Mange medarbejdere føler sig ladt i stikken på arbejdspladsen, når de bliver ramt af stress.

Nyhed -

Medarbejdere med psykiske lidelser føler sig dårligt behandlet

Medarbejdere med stress eller andre psykiske lidelser føler sig oftere ladt i stikken på arbejdspladsen end kollegerne med fysiske lidelser, viser ny forskning. Eksperter mener, det vil gavne at have en mere systematisk tilgang til udfordringerne på arbejdspladserne.

Der er stor forskel på at have fysiske eller psykiske sygdomme på arbejdspladsen. Det billede tegner svarene fra 770 tilfældigt udvalgte mænd og kvinder i et nyt forskningsprojekt fra Københavns Universitet.

Her svarer 68,8 pct. af medarbejderne med en anmeldt arbejdsskade og en psykisk sygdom, at de føler sig dårligt behandlet på deres arbejdsplads. Til sammenligning gælder det samme for 46,5 pct. med ryglidelser og 16,7 pct. med hudlidelser.

De resultater peger på et generelt problem på mange arbejdspladser, mener Yun Ladegaard, cand. psych. og en af kvinderne bag projektet:

”Det tyder på, at der er en del arbejdspladser, hvor man ikke helt har fundet ud af, hvordan man skal håndtere psykiske sygdomme,” siger hun til DR.

Forskel på det komplekse og konkrete

Og det kan være vanskeligere at håndtere de psykiske lidelser ude på arbejdspladserne, mener viceadministrerende direktør fra Dansk Arbejdsgiverforening, Pernille Knudsen:

”Folk kommer jo ind på arbejdspladsen med hele deres levede liv. Og der kan være forhold, som slet ikke har noget med arbejdet at gøre, der spiller ind. Det gør det sværere og mere komplekst end fysiske lidelser, som man lettere kan håndtere,” siger hun til DR.

Det synspunkt genkender Cabis seniorkonsulent, Dorte Rosendahl Kirkegaard, der til daglig arbejder med stress og sygefravær. De psykiske lidelser kan være sværere at håndtere ude på arbejdspladserne.

Systematisk tilgang og større viden

Hvis det billede skal ændres, kræver det en mere systematisk tilgang og større viden blandt lederne. Det mener en af projektets frontfigurer, Yun Ladegaard:

”Vi skal arbejde mere systematisk med det psykosociale arbejdsmiljø. Det handler om at få vidensniveauet op hos ledere og tillidsvalgte,” siger hun til DR.

Og den tilgang bakker Cabis seniorkonsulent Dorte Rosendahl Kirkegaard op om:

”Det er vigtigt, at der er nogle rutiner på området, og at lederne er opmærksomme på problematikken. Derfor er det også vigtigt, at lederne har både viden, værktøjer og de rette rammer til at løse udfordringerne,” siger hun.

Mere viden

Læs mere om forskningsprojektet hos DR

Emner

Tags


Cabi er et nonprofit videns-, netværks-, og formidlingshus med bevilling fra Beskæftigelsesministeriet. Vi arbejder for et socialt ansvarligt arbejdsmarked, hvor mennesker og virksomheder lykkes. Det gør vi ved at stille brugbar viden og operationelle værktøjer til rådighed for virksomheder og kommuner, der ønsker at fremme:

  • Udsatte menneskers muligheder for job og uddannelse.
  • Udsatte medarbejderes muligheder for at blive i deres job.
  • Trivsel og forebyggelse af nedslidning på arbejdsmarkedet.

Pressekontakt

Ea Nielsen

Ea Nielsen

Pressekontakt Souschef Kommunikation og marketing 4128 4126
Jakob Rom Johansen

Jakob Rom Johansen

Pressekontakt Kommunikationsmedarbejder Presse, nyhedsbeve, nyheder, sociale medier 20658534

Relaterede nyheder