Gå til indhold
Stress er ikke et lige så stort tabu, som det har været. Syv ud af ti ledere mener, de taler åbent om stress, viser ny undersøgelse.
Stress er ikke et lige så stort tabu, som det har været. Syv ud af ti ledere mener, de taler åbent om stress, viser ny undersøgelse.

Nyhed -

Ledere taler åbent om stress på arbejdspladsen

Syv ud af ti ledere taler åbent om stress i deres virksomheder, viser ny undersøgelse. Ekspert mener, det er en positiv udvikling, men at stress stadig bliver behandlet som et individuelt problem for mange steder.

Mange virksomheder er ved at bryde tabuet omkring stress og er begyndt at tale mere åbent om det på arbejdspladsen. Syv ud af ti ledere mener, at de taler åbent om stress på deres arbejdsplads, viser en ny undersøgelse lavet af YouGov for Lederne i samarbejde med Psykiatrifonden.

Blandt de 1018 adspurgte ledere svarede 38 procent, at de i høj eller meget høj grad taler åbent om stress, mens 33 procent svarede, at de gør det i nogen grad.

Resultaterne er udtryk for en positiv udvikling ude i virksomhederne, mener Dorte Rosendahl Kirkegaard, Cabis seniorkonsulent på sygefraværs- og stressområdet:

”Det viser, at det er noget, der bliver talt om derude. Og da det er ledere, der har svaret på undersøgelsen, så er det ikke kun medarbejderne, der taler med hinanden om stress, det er også noget de taler med deres ledere om, og det, synes jeg, er positivt,” siger hun til Ugebrevet A4.

At lederne ofte har forståelse for problemet, er noget hun genkender fra sit eget arbejde med forebyggelse af stress-sygemeldinger. Dog oplever hun også, at stress ofte bliver betragtet som den enkelte medarbejders eget problem:

”Stress ses stadig som og behandles som et individuelt problem som løses ved for eksempel psykologhjælp via HR-afdelingen (personaleafdelingen, red.). Hvis stress skal forebygges, skal det løftes til organisationsniveau - og her er det et godt afsæt, at det er ok at tale om stress,” siger hun til Ugebrevet A4.

Ikke alle bryder tabuet

På trods af at undersøgelsen tegner et billede af større åbenhed og forståelse omkring stress, er det langt fra situationen i alle virksomheder og brancher. 28 procent af lederne svarede, at de slet ikke eller i mindre grad taler åbent om stress hos dem.

Arbejdsmiljøpolitisk chef i 3F, Ulla Sørensen, oplever også virksomheder, der ikke forholder sig åbent til, når medarbejdere bliver ramt af stress. Det kan ifølge hende skyldes, at der på mange arbejdspladser ikke altid er tid eller overskud til at spotte og håndtere stress blandt kollegerne. For selvom flere virksomheder sætter stress på dagsordenen, er problemet langt fra løst, mener hun:

”Vi kommer ikke uden om, at stress stadig er et tabubelagt emne i flere brancher.” 

Det fremgår ikke af undersøgelsen, hvilke brancher respondenterne arbejder inden for.

 Mere viden

Læs mere hos Ugebrevet A4 

Se, hvordan du kan komme stress til livs her 

Emner

Tags


Cabi er et nonprofit videns-, netværks-, og formidlingshus med bevilling fra Beskæftigelsesministeriet. Vi arbejder for et socialt ansvarligt arbejdsmarked, hvor mennesker og virksomheder lykkes. Det gør vi ved at stille brugbar viden og operationelle værktøjer til rådighed for virksomheder og kommuner, der ønsker at fremme:

  • Udsatte menneskers muligheder for job og uddannelse.
  • Udsatte medarbejderes muligheder for at blive i deres job.
  • Trivsel og forebyggelse af nedslidning på arbejdsmarkedet.

Pressekontakt

Ea Nielsen

Ea Nielsen

Pressekontakt Souschef Kommunikation og marketing 4128 4126
Jakob Rom Johansen

Jakob Rom Johansen

Pressekontakt Kommunikationsmedarbejder Presse, nyhedsbeve, nyheder, sociale medier 20658534

Relaterede nyheder