Gå til indhold
En oplevelse som fælleslæsning skal sammen med en række andre kulturtilbud hjælpe langtidssygemeldte tilbage i arbejde og trivsel.
En oplevelse som fælleslæsning skal sammen med en række andre kulturtilbud hjælpe langtidssygemeldte tilbage i arbejde og trivsel.

Nyhed -

Kultur skal hjælpe langtidssygemeldte tilbage i job

Forskellige kulturelle oplevelser skal hjælpe langtidssygemeldte tilbage på arbejdsmarkedet i projektet ’Kultur på recept’. Fire kommuner er med i forsøget, og den første kommune melder allerede om positive effekter på de langtidssygemeldtes trivsel.

Museumsbesøg, fælleslæsning og andre kulturelle oplevelser er blevet alternative måder at hjælpe langtidssygemeldte på i fire af landets kommuner. Her får borgerne nemlig ikke kun ordineret medicin, men også kultur som del af deres behandling i projektet ’Kultur på recept’.

Silkeborg, Aalborg, Vordingborg og Nyborg er de fire kommuner, der indtil videre har bevilliget kulturoplevelserne til en række af deres borgere med let til moderat depression, angst eller stress.
I Silkeborg er beskæftigelseschef, Jørgen Skovhus Haunstrup, begejstret for den nye metode:

”Vi gør alt, hvad vi kan, for at hjælpe borgere tilbage på arbejdsmarkedet. Og ’Kultur på recept’ giver os et nyt redskab til at nå det mål,” siger han til dknyt.

Skabt bedre trivsel i Silkeborg

I kommunen har man nu gjort status over projektets foreløbige resultater. Evalueringen viser, at halvdelen af projektets første hold oplevede forbedringer i forhold til deres mentale sundhed og velbefindende.

Jørgen Skovhus Haunstrup er tilfreds med de resultater, projektet indtil videre har skabt:

”Jeg er glad for det flotte billede, evalueringen tegner. Kulturoplevelserne giver en positiv energi, så vi har et godt afsæt for at arbejde videre med den enkelte,” siger han til dknyt.

Inden forløbet startede, svarede 38 procent af de adspurgte deltagere, at de i mindre grad havde lyst og overskud til samvær med andre. Da de havde gennemført kultur-forløbet gjaldt det 9 procent.

Og det er langt fra slut med de kulturelle oplevelser, der skal hjælpe de langtidssygemeldte borgere i Silkeborg og de tre andre forsøgskommuner. Projektet fortsætter nemlig et par år frem.

Den endelige slutevaluering af projektet bliver lavet i slutningen af 2019, hvor alle kommunernes erfaringer og data samles.

Mere viden

Læs mere hos dknyt

Emner

Tags


Cabi er et nonprofit videns-, netværks-, og formidlingshus med bevilling fra Beskæftigelsesministeriet. Vi arbejder for et socialt ansvarligt arbejdsmarked, hvor mennesker og virksomheder lykkes. Det gør vi ved at stille brugbar viden og operationelle værktøjer til rådighed for virksomheder og kommuner, der ønsker at fremme:

  • Udsatte menneskers muligheder for job og uddannelse.
  • Udsatte medarbejderes muligheder for at blive i deres job.
  • Trivsel og forebyggelse af nedslidning på arbejdsmarkedet.

Pressekontakt

Ea Nielsen

Ea Nielsen

Pressekontakt Kommunikationschef Kommunikation og marketing 4128 4126
Jakob Rom Johansen

Jakob Rom Johansen

Pressekontakt Kommunikationsmedarbejder Presse, nyhedsbeve, nyheder, sociale medier 20658534