Gå til indhold
UU Danmark holder konference om ungeindsatsen.
UU Danmark holder konference om ungeindsatsen.

Nyhed -

Konference sætter fokus på den kommunale ungeindsats

Hvordan sikrer vi bedst, at udsatte unge får den rette hjælp videre i uddannelsessystemet eller ud på arbejdsmarkedet? Det sætter UU Danmarks konference ”Den kommunale ungeindsats” spørgsmålstegn ved 28. november.

I slutningen af november afholder UU Danmark en konference om ungeindsatsen i kommunerne.

På dagsordenen er forskellige oplæg, workshops og debatter, der alle omhandler udsatte unges vej videre i uddannelsessystemet eller ud på arbejdsmarkedet.

Blandt andet vil emner som organisering af den kommunale indsats, den opsøgende indsats, kontaktpersoner, vejledning og udskoling blive debatteret.

Blandt konferencens oplægsholdere er Cabis seniorkonsulent Bente Nissen, som vil komme og holde et oplæg om tværfagligt samarbejde og udsatte unge.

Dagen byder på ny viden og nye perspektiver på de udfordringer, der er i dag på ungeområdet.

Arrangementet finder sted den 28. november på Comwell Middelfart.

Læs mere

Find the fulde program og tilmeld dig på UU Danmarks hjemmeside

Emner

Tags


Cabi er et nonprofit videns-, netværks-, og formidlingshus med bevilling fra Beskæftigelsesministeriet. Vi arbejder for et socialt ansvarligt arbejdsmarked, hvor mennesker og virksomheder lykkes. Det gør vi ved at stille brugbar viden og operationelle værktøjer til rådighed for virksomheder og kommuner, der ønsker at fremme:

  • Udsatte menneskers muligheder for job og uddannelse.
  • Udsatte medarbejderes muligheder for at blive i deres job.
  • Trivsel og forebyggelse af nedslidning på arbejdsmarkedet.

Pressekontakt

Ea Nielsen

Ea Nielsen

Pressekontakt Kommunikationschef 4128 4126
Jakob Rom Johansen

Jakob Rom Johansen

Pressekontakt Kommunikationsmedarbejder 20658534