Gå til indhold

Nyhed -

Kommuner må ikke være medejere af socialøkonomiske virksomheder

Statsforvaltningen har i en vejledende udtalelse vurderet, at det er ulovligt for kommuner at være medejere af socialøkonomiske virksomheder. Det sker, efter at Aarhus Kommune har bedt om afklaring.

Da Aarhus Kommune tilbage i 2013 bad Statsforvaltningen om afklaring på, om de måtte være medejer af et vikarbureau, havde de et klart ønske. Kommunen ville fremover investere i nye muligheder for de ledige fleksjobsvisiterede borgere.

Vikarbureauet skulle være en socialøkonomisk virksomhed, der skulle skaffe jobs for borgere med nedsat arbejdsevne. I virksomheden ville man derfor også som udgangspunkt kun ansætte fleksjobbere.
Men d. 16. marts 2017 vurderede Statsforvaltningen, at kommunens deltagelse ikke var lovlig.

Da beskæftigelseslovgivningen ikke regulerer det konkrete spørgsmål, tog Statsforvaltningen udgangspunkt i de uskrevne kommunalfuldmagtsregler. Reglerne bestemmer, at kommuner som udgangspunkt ikke må drive erhvervsvirksomhed.

Men ifølge Aarhus Kommune var formålet med at skabe bedre rammer for aktivering så tungtvejende, at forbuddet måtte vige i den konkrete sag. Statsforvaltningen mente derimod ikke, at hensynet var nok til, at kommunen kunne blive medejer af vikarvirksomheden.

Læs nyheden her

Emner

Tags


Cabi er et nonprofit videns-, netværks-, og formidlingshus med bevilling fra Beskæftigelsesministeriet. Vi arbejder for et socialt ansvarligt arbejdsmarked, hvor mennesker og virksomheder lykkes. Det gør vi ved at stille brugbar viden og operationelle værktøjer til rådighed for virksomheder og kommuner, der ønsker at fremme:

  • Udsatte menneskers muligheder for job og uddannelse.
  • Udsatte medarbejderes muligheder for at blive i deres job.
  • Trivsel og forebyggelse af nedslidning på arbejdsmarkedet.

Pressekontakt

Ea Nielsen

Ea Nielsen

Pressekontakt Souschef Kommunikation og marketing 4128 4126
Jakob Rom Johansen

Jakob Rom Johansen

Pressekontakt Kommunikationsmedarbejder Presse, nyhedsbeve, nyheder, sociale medier 20658534