Gå til indhold
Jobcentrene åbner igen og kan sætte gang i virksomhedsrettede tilbud
Jobcentrene åbner igen og kan sætte gang i virksomhedsrettede tilbud

Nyhed -

Jobcentre genåbner: Virksomhedsrettede tilbud er igen muligt

Fra onsdag den 27. maj genåber store dele af beskæftigelsesindsatsen, og ledige har igen ret og pligt til at søge og tage imod henviste job. Jobcentrene kan nu også igangsætte virksomhedsrettede tilbud igen.

Ret og pligt er tilbage i beskæftigelsesindsatsen, efter jobcentrene stort set har været nedlukket siden Danmark i bestræbelserne på at inddæmme COVID-19 lukkede store dele af den offentlige sektor.

Af hensyn til smittefaren vil mange samtaler foregå digitalt, men jobcentrene i Region Nord-, Midt- og Sydjylland vil åbne for fysiske møder med sagsbehandlere. Det skriver Beskæftigelsesministeriet i en pressemeddelelse

Fra bl.a. Cabi, arbejdsgivere og kommuners side  har det været et stort ønske, at jobcentrene hurtigst muligt får mulighed for at sætte gang i virksomhedsrettede tilbud som virksomhedspraktik og løntilskud igen. Ikke mindst til gavn for de mest udsatte ledige. Det ønske bliver nu også efterkommet fra Beskæftigelsesministeriet. I Region Hovedstaden og Region Sjælland gælder det dog alene hos private virksomheder, da de offentlige arbejdspladser ikke er åbnet øst for Storebælt.

"Vi åbner nu for de virksomhedsrettede tilbud i private virksomheder i hele Danmark. Det har der været et stort ønske om fra både partierne og organisationerne, og jeg er tilfreds med, at de ledige nu igen kan komme ud i fx et privat løntilskud," siger beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) i en pressemeddelelse.

Dansk Arbejdsgiverforeningen er godt tilfredse med, at der nu kommer gang i de virksomhedsrettede tilbud igen.

"Det er afgørende, at de virksomhedsrettede indsatser for ledige og andre ydelsesmodtagere også kommer op i tempo. Især i denne tid skal vi gøre alt for, at ingen jobmuligheder går tabt, og at vi ikke overlader de ledige til sig selv. For udsatte grupper eller personer, der har været ledige i længere tid, er det også afgørende, at der så vidt muligt etableres – og holdes fast i – kontakt til arbejdsmarkedet. Disse personer bevæger sig længere væk fra arbejdsmarkedet, hvis de ikke modtager konkrete virksomhedsrettede tilbud. Vi risikerer med andre ord at efterlade dem på perronen – og det kan vi ikke være bekendt," siger underdirektør Erik E. Simonsen i en pressemeddelelse

Ledige skal stå til rådighed

Tilbud om vejledning og opkvalificering kan også ske ved fysisk fremmøde i Region Hovedstaden og Region Sjælland, hvis borgeren er enig, og der enten er tale om ordinær uddannelse, eller et forløb, det er nødvendigt af hensyn til et konkret job.

Der er pligt til at stå til rådighed for arbejdsmarkedet i hele Danmark, og de ledige skal derfor søge job og tage imod henviste job. Det betyder samtidig, at den ledige kan blive mødt af sanktioner fra jobcenteret og a-kassen, hvis man ikke lever op til kravene.

"Det glæder mig, at vi er kommet så langt med at inddæmme corona-virussen, at vi mere systematisk kan få gang i jobcentrene og a-kassernes hjælp til ledige og virksomheder. Det er der et stort behov for. Der er kommet mange flere ledige under krisen, men vi oplever samtidig, at der bliver slået mange stillinger op, og situationen giver også mulighed for nye job fx med testfaciliteter og ekstra rengøring," siger beskæftigelsesministeren.

Kommuner skal holde mange samtaler på kort tid

Nedlukningen af beskæftigelsesindsatsen har desuden betydet, at kommunerne ikke har kunnet holde fysiske samtaler med ledige, men ifølge formand for KL's Arbejdsmarkeds- og Borgerserviceudvalg, Thomas Kastrup-Larsen (S), er lovkravet om antal samtaler med ledige fastholdt.

Derfor skal kommunerne nu gennemføre over 500.000 samtaler.

"Der mangler at blive holdt 500.000 samtaler. Det er kravet fra regeringen nu, at vi skal afholder alle de samtaler, der ikke er blevet afholdt. Samtidigt er der kommet 50.000 flere ledig," siger Thomas Kastrup-Larsen

Han fortæller, at der er blevet holdt store mængder virtuelle samtaler og telefonsamtaler med ledige, men de tæller ikke med i statistikken.

KL ønsker, at regeringen og Folketinget sætter kravet om, at ledige skal til op til seks samtaler det første halve år af deres ledighed, i bero.

Ikke mindst fordi der forventes at komme en stor mængde nye ledige, der også skal have op til seks samtaler på et halvt år.

"Dette her er den helt oplagte cocktail til at få hele systemet til at brænde sammen. Fokus kommer til at være på at leve op til et lovkrav om et antal samtaler og ikke på at hjælpe bedst muligt," siger Thomas Kastrup-Larsen.

Mere information

Læs bekendtgørelsen fra Beskæftigelsesministeriet

Emner

Tags


Cabi er et nonprofit videns-, netværks-, og formidlingshus med bevilling fra Beskæftigelsesministeriet. Vi arbejder for et socialt ansvarligt arbejdsmarked, hvor mennesker og virksomheder lykkes. Det gør vi ved at stille brugbar viden og operationelle værktøjer til rådighed for virksomheder og kommuner, der ønsker at fremme:

  • Udsatte menneskers muligheder for job og uddannelse.
  • Udsatte medarbejderes muligheder for at blive i deres job.
  • Trivsel og forebyggelse af nedslidning på arbejdsmarkedet.

Pressekontakt

Ea Nielsen

Ea Nielsen

Pressekontakt Kommunikationschef Kommunikation og marketing 4128 4126
Jakob Rom Johansen

Jakob Rom Johansen

Pressekontakt Kommunikationsmedarbejder Presse, nyhedsbeve, nyheder, sociale medier 20658534

Relaterede nyheder