Gå til indhold
Holstebro forebygger sygefravær med tidlig indsats

Nyhed -

Holstebro forebygger sygefravær med tidlig indsats

I Holstebro griber man tidligt ind over for stressrelaterede sygemeldinger. Og den indsats har forhindret sygemeldinger hos tre ud af fire medarbejdere, der ellers lå i risikozonen. Det er en generel tendens, at flere sætter ind tidligt, oplever ekspert.

Der er ingen grund til først at sætte ind, når medarbejderen ér blevet sygemeldt med stress. Sådan lyder budskabet i Holstebro, der allerede sætter ind med en sygefraværsindsats, når medarbejdere er i risiko for at udvikle stress eller depression.

Med projektet ’Fremskudt Forebyggende Sundhedsindsats’ kan kommunens medarbejdere, der enten ér sygemeldte eller i risiko for at blive det, modtage gratis støtte. Det kan både være fysisk træning, stressvejledning eller coaching, som medarbejderen visiteres til af sin leder.

Og projektet har skabt gode resultater. 73 pct. af de såkaldte ’trivselstruede’ medarbejdere har undgået en sygemelding, og 62 pct. af de sygemeldte bliver helt eller delvist raskmeldt igen i forløbet. Dog er det svært at vurdere, om det kun skyldes projektet, at sygemeldingerne er undgået.

Stor tilfredshed med tilbuddene

Tilbagemeldingerne blandt ledere og medarbejdere viser stor tilfredshed med indsatsen. Det oplever Inger Mechlenburg, arbejdsmiljørepræsentant fra ledelsessekretariatet i Børn og Unge i Holstebro Kommune:

”De synes, det er fantastisk. Der er ikke noget med: ’Skal lederne nu blande sig i mit helbred’. De synes, det er fin service. Bare det at man kan få noget coaching og stressvejledning. Så synes man, at det hele går lidt nemmere,” siger hun til Viden på tværs.

Flere og flere forebygger

Det er positivt at se de tidlige sygefraværsindsatser, der sætter ind i tide, mener Cabis chefkonsulent Birgitte Poulsen, der arbejder med forebyggelse og håndtering af sygefravær:

”Det er vigtigt at have øjnene åbne for udfordringen. Jo tidligere man kan sætte ind, jo bedre. Når man tager udfordringerne i opløbet, gavner det både den enkelte medarbejder, kollegerne og arbejdspladsen som helhed,” siger hun.

Hendes erfaring er, at de tidlige, forebyggende indsatser bliver mere og mere udbredte rundt omkring i landet:

”Flere og flere går i den retning. Der er kommet en øget bevidsthed om, at det er vigtigt at sætte ind i tide,” siger hun.

Mere viden

Projektet er skabt i samarbejde med Jobcentret, Løn og Personale, HR-Udvikling ved Holstebro Kommune og Quick Care.

Læs mere om projektet hos Viden på tværs

Se mere om, hvordan du kan gribe stress an på Cabiweb.dk/stress

Emner

Tags


Cabi er et nonprofit videns-, netværks-, og formidlingshus med bevilling fra Beskæftigelsesministeriet. Vi arbejder for et socialt ansvarligt arbejdsmarked, hvor mennesker og virksomheder lykkes. Det gør vi ved at stille brugbar viden og operationelle værktøjer til rådighed for virksomheder og kommuner, der ønsker at fremme:

  • Udsatte menneskers muligheder for job og uddannelse.
  • Udsatte medarbejderes muligheder for at blive i deres job.
  • Trivsel og forebyggelse af nedslidning på arbejdsmarkedet.

Pressekontakt

Ea Nielsen

Ea Nielsen

Pressekontakt Souschef Kommunikation og marketing 4128 4126
Jakob Rom Johansen

Jakob Rom Johansen

Pressekontakt Kommunikationsmedarbejder Presse, nyhedsbeve, nyheder, sociale medier 20658534