Gå til indhold
Hjemløsheden stiger i Danmark, mens den falder i de øvrige nordiske lande
Hjemløsheden stiger i Danmark, mens den falder i de øvrige nordiske lande

Nyhed -

Hjemløsheden stiger i Danmark

Siden 2009 er der blevet 1.600 flere hjemløse i Danmark, og alene blandt de unge mellem 18 og 29 år, er antallet steget med knap 1.200 personer.

Det er tænketanken Kraka, der har udgivet en rapport om dansk hjemløshed i et nordisk perspektiv, og den viser altså, at hjemløshed er et stigende problem. Stigningen på de 1.600 personer svarer til, at ca. 33 procent flere er blevet hjemløse siden 2009. For de unge er der tale om en fordobling.

I modsætning til Danmark, så falder antallet af hjemløse i Norge og Finland. Danmark er også det land i Norden, hvor flest af de hjemløse tilmed har en psykisk sygdom. Her i landet gælder det mere end hver anden, mens det for Sverige og Norge er hver tredje.

Mere information

Hent rapporten hos Kraka

Emner

Tags


Cabi er et nonprofit videns-, netværks-, og formidlingshus med bevilling fra Beskæftigelsesministeriet. Vi arbejder for et socialt ansvarligt arbejdsmarked, hvor mennesker og virksomheder lykkes. Det gør vi ved at stille brugbar viden og operationelle værktøjer til rådighed for virksomheder og kommuner, der ønsker at fremme:

  • Udsatte menneskers muligheder for job og uddannelse.
  • Udsatte medarbejderes muligheder for at blive i deres job.
  • Trivsel og forebyggelse af nedslidning på arbejdsmarkedet.

Pressekontakt

Ea Nielsen

Ea Nielsen

Pressekontakt Souschef Kommunikation og marketing 4128 4126
Jakob Rom Johansen

Jakob Rom Johansen

Pressekontakt Kommunikationsmedarbejder Presse, nyhedsbeve, nyheder, sociale medier 20658534