Gå til indhold
Glædelig jul og et tilbageblik på 2017

Nyhed -

Glædelig jul og et tilbageblik på 2017

Vi ønsker glædelig jul med et tilbageblik på 2017 og et begrundet håb om, at 2018 bliver et år med bedre arbejde til flere.

Julen nærmer sig, og mens året rinder ud, har vi kastet et blik tilbage på 2017. Det er et år, hvor 2,7 millioner danskere er i arbejde, og ledigheden er nede på 4,4 procent.

Erhvervslivet har også vist sig i stand til at integrere nydanskere via arbejdsmarkedet, og i år er der sket en stigning af virksomheder, som ansætter flygtninge og familiesammenførte.

I det hele taget er virksomhederne i vækst, og alt tyder på, at det også fortsætter ind i 2018. Der er brug for arbejdskraft, og det giver også flere jobmuligheder for mennesker fra kanten af arbejdsmarkedet. Ikke mindst på grund af samarbejdet med mellem virksomhederne og jobcentrene, som bliver bedre og bedre.

Vi glæder os til 2018, hvor vi skal skabe bedre arbejde til endnu flere.

Rigtig glædelig jul.

Emner

Tags


Cabi er et nonprofit videns-, netværks-, og formidlingshus med bevilling fra Beskæftigelsesministeriet. Vi arbejder for et socialt ansvarligt arbejdsmarked, hvor mennesker og virksomheder lykkes. Det gør vi ved at stille brugbar viden og operationelle værktøjer til rådighed for virksomheder og kommuner, der ønsker at fremme:

  • Udsatte menneskers muligheder for job og uddannelse.
  • Udsatte medarbejderes muligheder for at blive i deres job.
  • Trivsel og forebyggelse af nedslidning på arbejdsmarkedet.

Pressekontakt

Ea Nielsen

Ea Nielsen

Pressekontakt Kommunikationschef 4128 4126
Jakob Rom Johansen

Jakob Rom Johansen

Pressekontakt Kommunikationsmedarbejder 20658534