Gå til indhold
Forligskredsen bag reformen af førtidspension og fleksjob er enige om at ændre på reglerne
Forligskredsen bag reformen af førtidspension og fleksjob er enige om at ændre på reglerne

Nyhed -

Forligskreds vil ændre på førtidspension og ressourceforløb

En enig forligskreds er parat til at præcisere reglerne så borgere ikke sendes i ressourceforløb, hvis deres arbejdsevne ikke kan udvikles. Ekspert efterlyser lovgivning med mere fokus på de borgere, der rent faktisk har mulighed for at udvikle arbejdsevnen.

Efter massiv kritik af uklare regler om ressourceforløb og førtidspension holdt Folketingets Beskæftigelsesudvalg onsdag den 31. januar åben høring om reformen af fleksjob og førtidspension, der trådte i kraft for fem år siden.

Og tirsdag den 6. februar kunne beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) melde ud, at en enig forligskreds bag reformen af førtidspension og fleksjob er klar til at præcisere reglerne, så borgere ikke visiteres til ressourceforløb, hvis deres arbejdsevne ikke kan udvikles. Samtidig vil forligskredsen sikre, at tilkendelsen af førtidspension bliver mere ensartet på tværs af kommunerne, skriver Beskæftigelsesministeriet i en pressemeddelelse.

Konkret fremsættes lovforslaget til marts, og det skal skabe klarhed om to ting:

  • Dokumentationskravet for at få tilkendt en førtidspension kan i visse tilfælde være opfyldt, uden at borgeren har deltaget i et ressourceforløb.
  • Det er en forudsætning for at iværksætte ressourceforløb, at kommunen kan pege på indsatser, hvor der er en realistisk forventning om, at borgeren kan udvikle sin arbejdsevne.

Forventer at kommuner ændrer praksis

Ifølge ministeriet vil lovændringen ikke udvide retten til førtidspension, men det forventes, at der vil ske en praksisændring i de kommuner, som har tolket lovgivningen meget stramt.

I øjeblikket foregår der en evaluering af hele reformområdet, og på baggrund af evalueringen vil forligskredsen drøfte, om der er behov for yderligere justeringer af reformområdet, der blandt andet omfatter ressourceforløb, fleksjob og førtidspension.

”Mennesker skal på ingen måde igennem alle mulige tænkelige indsatser, hvis man på forhånd kan se, at det ikke giver mening. Men vi må aldrig opgive mennesker, der har en realistisk mulighed for på sigt at blive en del af arbejdsmarkedet, og derfor skal de have den bedst mulige hjælp og støtte gennem ressourceforløb. Og det har mit klare fokus,” siger beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen i en pressemeddelelse.

Seniorkonsulent hos Cabi, Annette Juul Jensen, er godt tilfreds med, at der nu varsles ændringer på området. Hun håber på, at forligskredsen når frem til ændringer, som gør at de borgere, der fremover visiteres til ressourceforløb, faktisk også har en reel chance for at udvikle deres arbejdsevne.

"Det, der har vist sig vanskeligt, er at afgøre præcis, hvornår man i kommunerne kan tilkende førtidspension. Ifølge loven kan der tilkendes førtidspension, når det er "åbenlyst formålsløst" at udvikle på arbejdsevnen. Men det lægger op til, at fokus er på dokumentationen frem for om borgeren har en realistisk mulighed for at vende tilbage til arbejdsmarkedet,” siger Annete Juul Jensen.

"Vi har brug for en lovgivning, hvor det handler om at vise udviklingsmuligheder frem for manglende dokumentation af begrænsninger," slutter hun.

Se Beskæftigelsesministeriets pressemeddelelse

Se også analyse af den kommunale variation i tilkendelser af førtidspension

Emner

Tags


Cabi er et nonprofit videns-, netværks-, og formidlingshus med bevilling fra Beskæftigelsesministeriet. Vi arbejder for et socialt ansvarligt arbejdsmarked, hvor mennesker og virksomheder lykkes. Det gør vi ved at stille brugbar viden og operationelle værktøjer til rådighed for virksomheder og kommuner, der ønsker at fremme:

  • Udsatte menneskers muligheder for job og uddannelse.
  • Udsatte medarbejderes muligheder for at blive i deres job.
  • Trivsel og forebyggelse af nedslidning på arbejdsmarkedet.

Pressekontakt

Ea Nielsen

Ea Nielsen

Pressekontakt Souschef Kommunikation og marketing 4128 4126
Jakob Rom Johansen

Jakob Rom Johansen

Pressekontakt Kommunikationsmedarbejder Presse, nyhedsbeve, nyheder, sociale medier 20658534

Relaterede nyheder