Gå til indhold
Det er de "gamle" indvandrere, som har sværest ved at komme ud på arbejdsmarkedet.
Det er de "gamle" indvandrere, som har sværest ved at komme ud på arbejdsmarkedet.

Nyhed -

Flygtninge kommer i job mens ikke-vestlige indvandrere hænger fast på kontanthjælp

På et enkelt år er antallet af ikke-vestlige modtagere af integrationsydelse faldet med 25 procent. Tilsvarende er antallet af ikke-vestlige kontanthjælpsmodtagere kun faldet med 10 procent, viser en ny analyse fra DA.

Det går fremad med beskæftigelsen i Danmark, og det kan også ses på integrationsindsatsen, hvor der generelt er færre flygtninge og indvandrere på offentlig forsørgelse. Der er dog betragtelige forskelle, når man måler på nye ikke-vestlige indvandre og ikke-vestlige indvandrere, som har været her i en årrække, viser en analyse fra Dansk Arbejdsgiverforening

Fra 4. kvartal 2017 til 4. kvartal 2018 er antallet af ikke-vestlige indvandrere på integrationsydelse faldet med en fjerdedel fra ca. 20.000 til ca. 15.000.

Anderledes ser det ud for ikke-vestlige indvandrere på kontanthjælp. Her er antallet kun faldet med knap 2.000 fuldtidspersoner fra ca. 22.000 til ca. 20.000. Det svarer til ca. 10 procent, hvilket er omtrent samme udvikling som for danskere på kontanthjælp.

Nyankomne kommer hurtigere i job

Forskellen mellem de to målgrupper er, at langt de fleste modtagere af integrationsydelse er nyankomne flygtninge og familiesammenførte. Ikke-vestlige indvandrere på kontanthjælp har omvendt opholdt sig længere tid i Danmark og har derfor optjent ret til den højere ydelse.

Trine Thomsen, seniorkonsulent hos Cabi, hæfter sig ved, at der er positiv fremgang for begge målgrupper, og hun finder det helt naturligt, at der er størst fremgang for de, der har været i Danmark i kortest tid.

"Nyankomne flygtninge er blevet mødt med et krav og en forventning om, at de skulle i job fra dag ét, og det er dét, vi ser resultatet af. De er blevet mødt med en hel anden indsats end de, der kom hertil i 90'erne og 00'erne," siger hun.

Af samme grund udgør ikke-vestlige indvandrere på kontanthjælp en særskilt udfordring, fordi de måske har været i systemet i flere år, og har stået uden for arbejdsmarkedet længe. Sammen med KL og analysevirksomheden LG Insight har Cabi derfor indgået et konsortium for at styrke kommunernes beskæftigelsesrettede indsats.

"Der er brug for nytænkning i integrationsindsatsen over for de "gamle" indvandrere, der har været her i længere tid, og som fortsat står uden for arbejdsmarkedet. Mange af dem er kvinder, og det er især her, at der er brug for nyt. Og det er netop det, som er omdrejningspunktet i vores samarbejde med KL og LG Insight," siger Trine Thomsen.

Mere information

Få inspiration til integrationsindsatsen på Cabis hjemmeside

Se mere om Cabi, KL og LG Insights indsats over for kvinder med flygtningebaggrund

Emner

Kategorier

Pressekontakt

Ea Nielsen

Ea Nielsen

Pressekontakt Souschef Kommunikation og marketing 4128 4126
Henrik Boye Ebbesen

Henrik Boye Ebbesen

Pressekontakt Kommunikationsmedarbejder Presse og kommunikation 3066 1688

Plads til flere i arbejde

Cabi er et nonprofit videnshus med bevilling fra Beskæftigelsesministeriet. Vi arbejder for et socialt ansvarligt arbejdsmarked, hvor mennesker og virksomheder lykkes.

Cabi
Åboulevarden 70, 3
8000 Aarhus C
Danmark