Gå til indhold
Flere seniorer får førtidspension

Nyhed -

Flere seniorer får førtidspension

Analysen er foretaget på baggrund af tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), og den viser bl.a., at tilgangen til førtidspension blandt personer over 60 år, er steget markant mere, end blandt de øvrige aldersgrupper.

Frem til udgangen af 2013 kunne man gå på efterløn som 60-årig, hvis man ellers opfyldte betingelserne. I 2011 besluttede den daværende regering at hæve efterløns- og pensionsalderen, og fra 2014 er efterlønsalderen steget gradvist. I dag skal man være 62,5 år for at gå på efterløn.

AE-rådets analyse viser, at fra 2013 til 2017 er det sket ingen eller kun en lille stigning i antallet af nye tilkendelser af førtidspension for personer mellem 40 og 60 år. For personer over 60 år, er der sket en fordobling.

Det er især medlemmer fra NFF og 3F's a-kasser, der tilkendes førtidspension, som +60-årig, og ifølge AE-rådets analyse kunne det tyde på, at et fysisk arbejdsmiljø og den medfølgende nedsledning er en årsag.

Se mere

Læs hele analysen hos AE-rådet

Emner

Tags


Cabi er et nonprofit videns-, netværks-, og formidlingshus med bevilling fra Beskæftigelsesministeriet. Vi arbejder for et socialt ansvarligt arbejdsmarked, hvor mennesker og virksomheder lykkes. Det gør vi ved at stille brugbar viden og operationelle værktøjer til rådighed for virksomheder og kommuner, der ønsker at fremme:

  • Udsatte menneskers muligheder for job og uddannelse.
  • Udsatte medarbejderes muligheder for at blive i deres job.
  • Trivsel og forebyggelse af nedslidning på arbejdsmarkedet.

Pressekontakt

Ea Nielsen

Ea Nielsen

Pressekontakt Kommunikationschef Kommunikation og marketing 4128 4126
Jakob Rom Johansen

Jakob Rom Johansen

Pressekontakt Kommunikationsmedarbejder Presse, nyhedsbeve, nyheder, sociale medier 20658534