Gå til indhold
Mange virksomheder mangler arbejdskraft til den grønne omstilling. Ifølge videnshuset Cabi er der gode muligheder i at rekruttere ledige fra kanten til at klare nogle af de grønne opgaver. Billede: Istock
Mange virksomheder mangler arbejdskraft til den grønne omstilling. Ifølge videnshuset Cabi er der gode muligheder i at rekruttere ledige fra kanten til at klare nogle af de grønne opgaver. Billede: Istock

Nyhed -

Find grøn arbejdskraft blandt personer fra kanten

Der er tryk på den grønne omstilling. Det nødvendiggør en udvidelse af arbejdsstyrken og stiller nye krav til virksomheders rekrutteringsstrategier. Som løsning ser videnshuset Cabi store potentialer i at koble grøn omstilling og social inklusion sammen.

Den seneste analyse fra Concito (2022) viser, at den grønne omstilling vil efterspørge 50.000 jobs i 2030. Det er en stigning på 20.000 flere job pr. år i forhold til i dag. IDA og Dansk Energi estimerer, at ca. 20-35 % af de nye grønne job vil blive udført af ufaglærte, mens 45-55 % udføres af faglærte. Den resterende andel forventes at skulle varetages af personer med videregående uddannelser.

Samtidig fylder den sociale dagsorden mere og mere, og derfor ser videnshuset Cabi en oplagt mulighed i at koble den grøn omstilling og social inklusion.

”Grøn omstilling og social inklusion er hver især to meget vigtige dagsordner, som kan understøtte hinanden. Det kan sikre virksomheder både grøn og social bæredygtig arbejdskraft til fremtiden,” forklarer Ea Nielsen, souschef i Cabi.

Stort potentiale
Cabi anbefaler virksomheder at tænke ledige fra kanten af arbejdsmarkedet ind i ligningen, når de skal finde medarbejdere til den grønne omstilling. Det giver et bredere rekrutteringsgrundlag, og der vil være opgaver, som personer fra kanten vil kunne udføre.

I Cabis rapport ”Grøn omstilling og et socialt inkluderende arbejdsmarked”, udarbejdet for Rådet for Samfundsansvar og Verdensmål, undersøges mulighederne for at ledige fra kanten af arbejdsmarkedet kan varetage opgaver i den grønne omstilling.

Rapporten konkluderer, at der findes flere grønne opgaver, der kan få ledige fra kanten i spil. Det gælder primært manuelle opgaver som affaldssortering, lagerarbejde og varehåndtering, men også skrivebordsopgaver som registrering af materialer.

Det afgørende er, at virksomhederne får øje på grønne opgaver, så de kan få dækket en del af deres arbejdskraftbehov ved at rekruttere fra kanten. Det giver samtidig den fordel, at det frigiver tid hos øvrige medarbejdere, så de kan løse andre og måske mere specialiserede opgaver.

”ESG er i den grad blevet et konkurrenceparameter”
I de senere år er der kommet større efterspørgsel på, at virksomheder dokumenterer og viser, hvordan de tager samfundsansvar. Det er endnu en grund til at tænke ledige fra kanten af arbejdsmarkedet ind, når grønne opgaver skal løses.

Mange investorer lægger vægt på ESG (Environmental, Social and Governance) og bruger det som målestok for bæredygtige investeringer.

Ifølge Ea Nielsen fylder ESG-rapportering allerede meget hos de store virksomheder. De skal fx forholde sig til de nye EU-regler på området, og hvordan de implementeres i dansk lovgivning.

”ESG kommer til at fylde i alle led i virksomhederne - fra bestyrelsen og direktionen til afdelingslederne i driften. Det er et emne, som går igen, når vi er i dialog med virksomhedsledere. Der skal afsættes flere ressourcer til håndtering af ESG, og samtidig ses der på nye forretningsmuligheder,” fortæller Ea Nilsen og tilføjer:

”For SMV’er, der leverer til de store virksomheder og det offentlige, er det forretningsmæssigt også væsentligt, at de kan understøtte kravene. En god ESG-vurdering kan snart være altafgørende for en mindre virksomhed. ESG er i den grad blevet et konkurrenceparameter”.

Grøn arbejdskraft nu og til fremtiden
Den demografiske udvikling betyder, at mange vil forlade arbejdsstyrken. Behovet for arbejdskraft til grønne opgaver kan derfor blive endnu større og kræve en alternativ tilgang til rekrutteringsproces-sen. Det giver dog ikke nødvendigvis ekstra barrierer til at få den rette arbejdskraft.

”De virksomheder, som har succes med at rekruttere ledige fra kanten til grønne opgaver, ser ikke manglende faglige kompetencer som en barriere. De lægger i stedet stor vægt på nye medarbejderes motivation til at blive en del af arbejdspladsen. De nødvendige faglige kompetencer opnås oftest med sidemandsoplæring,” fortæller Ea Nielsen.

Hun peger desuden på, at for nogle ledige på kanten af arbejdsmarkedet vil inklusionen på en arbejdsplads også give motivation og selvtillid til at gå videre i en erhvervs-, ungdoms- eller efteruddannelse – måske i brancher med grønne opgaver. På den måde kan inklusion også bidrage til løsning af manglen på uddannet arbejdskraft på længere sigt.

”Lykkes det virksomhederne at imødekomme manglen på grøn arbejdskraft ved at inkludere ledige fra kanten af arbejdsmarkedet, bidrager de til den grønne omstilling og et socialt inkluderende arbejdsmarked,” afslutter Ea Nielsen.

Anbefalinger til at finde arbejdskraft til den grønne omstilling

  • Identificér grønne opgaver – gerne med lav kompetencemæssig indgangsbarriere
  • Rekruttér ledige fra kanten af arbejdsmarkedet til jeres grønne opgaver
  • Byg de grønne kompetencer op via sidemandsoplæring
  • Opkvalificér og uddan løbende til jobs og opgaver i den grønne omstilling
  • Bidrag til, at medarbejdere/praktikanter får dokumentation for deres grønne kompetencer.

Emner

Kategorier

Kontakt

Ea Nielsen

Ea Nielsen

Pressekontakt Souschef Kommunikation og marketing 4128 4126
Henrik Boye Ebbesen

Henrik Boye Ebbesen

Pressekontakt Kommunikationsmedarbejder Presse og kommunikation 3066 1688

Plads til flere i arbejde

Cabi er et nonprofit videnshus med bevilling fra Beskæftigelsesministeriet. Vi arbejder for et socialt ansvarligt arbejdsmarked, hvor mennesker og virksomheder lykkes.

Cabi
Åboulevarden 70, 3
8000 Aarhus C
Danmark