Gå til indhold
Fire ud af ti flygtninge kommer i job, viser en ny analyse.
Fire ud af ti flygtninge kommer i job, viser en ny analyse.

Nyhed -

Fem år senere: Fire ud af ti flygtninge er i beskæftigelse

I 2015 modtog Danmark et stort antal flygtninge fra bl.a. Syrien og Eritrea, hvilket blandt andet førte til nye politiske tiltag og en trepartsaftale om integration. En ny analyse viser, at 42 procent af de flygtninge, som fik opholdstillladelse i 2015 er i beskæftigelse i dag.

Det var ikoniske billeder, da hundredevis af flygtninge i september 2015 vandrede op ad E45, og Danmarks modtog rekordmange asylansøgninger i 2015.

I alt 10.849 personer fik opholdstilladelse i Danmark i 2015, og 10.321 af disse var fortsat i landet i maj 2020.

En analyse fra Danmarks Videnscenter for Integration viser nu, at 42 procent af de flygtninge, som fik opholdstilladelse i 2015 i dag er i beskæftigelse. Det gælder 56 procent af mændene og for 20 procent af kvinderne.

Beskæftigelse dækker her over ustøttet beskæftigelse, hvorfor der både kan være nogen i uddannelse i virksomhedspraktik, løntilskud eller lignende.

En rapport fra Nordisk Ministerråd, som undersøgte flygtninge, der ankom til de nordiske lande mellem 2008-213 viser, at kun to pct. af kvindelige flygtninge og 5 pct. af mandlige flygtninge i Danmark var i uddannelse 5 år efter ankomst.

Dermed er det gennem de senere år lykkedes at få markant flere flygtninge i job end tidligere.

Læs mere

Download analysen fra Danmarks Videnscenter for Integration

Vil du være klogere på integration? - Se Cabis tema

Emner

Tags


Cabi er et nonprofit videns-, netværks-, og formidlingshus med bevilling fra Beskæftigelsesministeriet. Vi arbejder for et socialt ansvarligt arbejdsmarked, hvor mennesker og virksomheder lykkes. Det gør vi ved at stille brugbar viden og operationelle værktøjer til rådighed for virksomheder og kommuner, der ønsker at fremme:

  • Udsatte menneskers muligheder for job og uddannelse.
  • Udsatte medarbejderes muligheder for at blive i deres job.
  • Trivsel og forebyggelse af nedslidning på arbejdsmarkedet.

Pressekontakt

Ea Nielsen

Ea Nielsen

Pressekontakt Kommunikationschef Kommunikation og marketing 4128 4126
Jakob Rom Johansen

Jakob Rom Johansen

Pressekontakt Kommunikationsmedarbejder Presse, nyhedsbeve, nyheder, sociale medier 20658534