Gå til indhold
Cabi stiller otte topledere gratis til rådighed for arrangementer på Folkemødet på Bornholm
Cabi stiller otte topledere gratis til rådighed for arrangementer på Folkemødet på Bornholm

Nyhed -

Få en topleder med til dit Folkemøde-arrangement

FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling er omdrejningspunktet for årets Folkemøde på Bornholm, og Cabi stiller en række erhvervsledere til rådighed, som alle har indgående erfaring med Verdensmål 8 – anstændige job og økonomisk vækst.

Det er ledere, som har indgående viden, erfaringer og resultater med at ansætte ledige fra kanten af arbejdsmarkedet, og du kan låne dem gratis til dit arrangement på Folkemødet. 

Som topledere er de med til at opfylde Verdensmål 8 og kan inspirere, så flere med handicap bliver en del af arbejdsfællesskabet, flere flygtninge kommer i job og flere unge får en erhvervsuddannelse.

Vi stiller otte kapaciteter til rådighed, son kan indgå i jeres program som oplægsholder, som paneldeltager eller på anden vis, hvor det handler om socialt ansvar på arbejdsmarkedet, bestyrelsens CSR-fokus, vækst, trivsel, samarbejde med kommuner, mangfoldighed blandt medarbejdere eller FNs Verdensmål 8.

Du kan fx låne:

  • Allan Agerholm, Chief Hospitality Officer, BC Hospitality Group
  • Flemming Bendt, Adm. Direktør, ISS Danmark
  • Pernille Kiær, Udviklingschef, DFD
  • Mette Rønnau, Direktør, Cabi

Se mere om, hvem du kan låne på Cabis hjemmeside

Emner

Tags


Cabi er et nonprofit videns-, netværks-, og formidlingshus med bevilling fra Beskæftigelsesministeriet. Vi arbejder for et socialt ansvarligt arbejdsmarked, hvor mennesker og virksomheder lykkes. Det gør vi ved at stille brugbar viden og operationelle værktøjer til rådighed for virksomheder og kommuner, der ønsker at fremme:

  • Udsatte menneskers muligheder for job og uddannelse.
  • Udsatte medarbejderes muligheder for at blive i deres job.
  • Trivsel og forebyggelse af nedslidning på arbejdsmarkedet.

Pressekontakt

Ea Nielsen

Ea Nielsen

Pressekontakt Kommunikationschef Kommunikation og marketing 4128 4126
Jakob Rom Johansen

Jakob Rom Johansen

Pressekontakt Kommunikationsmedarbejder Presse, nyhedsbeve, nyheder, sociale medier 20658534