Gå til indhold
Flygtninge, der tager en erhvervsuddannelse, forbedrer deres senere jobchancer markant.
Flygtninge, der tager en erhvervsuddannelse, forbedrer deres senere jobchancer markant.

Nyhed -

Erhvervsuddannelser giver flygtninge de bedste jobchancer

Den sikreste vej ind på arbejdsmarkedet for flygtninge går gennem erhvervsuddannelser. Videregående uddannelser sikrer nemlig ikke flygtninge bedre jobchancer end erhvervsuddannelser, konkluderer ny analyse.

Jo længere uddannelse du tager, jo nemmere vil det være for dig at finde job. Det lyder som logik for mange danskere og gælder også for mange. Men det gælder ikke for flygtninge eller indvandrere med ikke-vestlig baggrund. Deres jobchancer er stort set lige gode, om de har en videregående uddannelse eller en erhvervsuddannelse. Det viser en ny analyse fra Rockwool Fonden og Danmarks Statistik.

Og det er en påfaldende forskel, mener Jan Rose Skaksen, forskningschef i Rockwool Fonden:

”For danskere fortsætter beskæftigelsesfrekvensen med at stige længere op gennem uddannelsessystemet, men det er ikke på samme måde gældende for flygtninge og indvandrere med ikke-vestlig baggrund. Her sker det store spring fra grundskole til en erhvervsfaglig uddannelse. Det er bemærkelsesværdigt,” siger han til Ugebrevet A4.

Selvom videregående uddannelser ikke nødvendigvis sikrer flygtninge betydeligt bedre jobchancer, så gør erhvervsuddannelser. Mens hver anden flygtning med en erhvervsuddannelse er i job, gælder det samme generelt hver tredje flygtning i alderen 25-64 år.

DA og LO: Flere skal tage en IGU eller erhvervsuddannelse

Hvis flere flygtninge tager en erhvervsuddannelse, vil det kunne være med til at løse udfordringen med den manglende faglærte arbejdskraft i Danmark. Det mener Dansk Arbejdsgiverforenings (DA) viceadministrerende direktør, Pernille Knudsen:

”Det vil da være fantastisk, hvis man kan få flere af dem, der kommer hertil fra andre lande, til at tage en erhvervsuddannelse. Det er jo en arbejdsmarkedspolitisk dagsorden, vi slås rigtig meget med i øjeblikket, så det vil vi da helt klart understøtte,” siger hun til Ugebrevet A4.

Det møder opbakning fra LO’s Ejner K. Holst.

Begge peger i den forbindelse på, at de såkaldte IGU-forløb kan være med til at guide endnu flere flygtninge i retning mod erhvervsuddannelser.

IGU-forløbene åbner dørene til det danske arbejdsmarked og opkvalificerer flygtninges kompetencer, så de efterfølgende kan sendes videre i uddannelse eller job.

Læs mere om integrationsgrunduddannelsen (IGU) her

Læs mere om analysen her 

Emner

Tags


Cabi er et nonprofit videns-, netværks-, og formidlingshus med bevilling fra Beskæftigelsesministeriet. Vi arbejder for et socialt ansvarligt arbejdsmarked, hvor mennesker og virksomheder lykkes. Det gør vi ved at stille brugbar viden og operationelle værktøjer til rådighed for virksomheder og kommuner, der ønsker at fremme:

  • Udsatte menneskers muligheder for job og uddannelse.
  • Udsatte medarbejderes muligheder for at blive i deres job.
  • Trivsel og forebyggelse af nedslidning på arbejdsmarkedet.

Pressekontakt

Ea Nielsen

Ea Nielsen

Pressekontakt Souschef Kommunikation og marketing 4128 4126
Jakob Rom Johansen

Jakob Rom Johansen

Pressekontakt Kommunikationsmedarbejder Presse, nyhedsbeve, nyheder, sociale medier 20658534