Gå til indhold
Sygefravær blandt ofre for mobning er højere end hos deres kollegaer.
Sygefravær blandt ofre for mobning er højere end hos deres kollegaer.

Nyhed -

Dobbelt så højt sygefravær blandt ofre for mobning

Medarbejdere, som ofte oplever at bliver mobbet, har langt højere sygefravær end de af deres kollegaer, som ikke oplever mobning. Det viser en analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Virksomhederne bør interessere sig meget mere for forebyggelse af mobning, mener ekspert.

Analysen fra Arbejdernes Erhvervsråd viser desuden, at især det lange sygefravær på over 30 dage er langt mere udbredt for personer, som udsættes for mobning hver dag eller hver uge.

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø udgav sidste år en rapport, hvor knap 12 procent af de danske lønmodtagere angav, at de ofte mobbes. Og bl.a. laboranter, bus- og taxachauffører og lokoførere føler sig ofte mobbet.

Chefkonsulent hos Cabi, Birgitte Poulsen, mener, at forebyggelse af mobning bør fylde mere i virksomhederne, end det gør i dag.

”Man skulle tro, at forebyggelse af mobning var noget, der virkelig var fokus på, men når jeg er i kontakt med virksomhederne, er det ikke noget, der bliver snakket om. Højst i forlængelse af, at der er gennemført en trivselsmåling, hvor en eller flere har tilkendegivet, at de føler sig mobbet, men forebyggelse af mobning er ikke noget, der er ret meget fokus på," siger Birgitte Poulsen.

”Så I første omgang skal emnet have mere opmærksomhed i virksomhedernes trivselsarbejde og turde stille spørgsmål om, hvad der skaber grobund for mobning og mistrivsel. Så får man talt om det, som giver mening og kan rykke noget,” fortsætter hun.

Emner

Tags


Cabi er et nonprofit videns-, netværks-, og formidlingshus med bevilling fra Beskæftigelsesministeriet. Vi arbejder for et socialt ansvarligt arbejdsmarked, hvor mennesker og virksomheder lykkes. Det gør vi ved at stille brugbar viden og operationelle værktøjer til rådighed for virksomheder og kommuner, der ønsker at fremme:

  • Udsatte menneskers muligheder for job og uddannelse.
  • Udsatte medarbejderes muligheder for at blive i deres job.
  • Trivsel og forebyggelse af nedslidning på arbejdsmarkedet.

Pressekontakt

Ea Nielsen

Ea Nielsen

Pressekontakt Souschef Kommunikation og marketing 4128 4126
Jakob Rom Johansen

Jakob Rom Johansen

Pressekontakt Kommunikationsmedarbejder Presse, nyhedsbeve, nyheder, sociale medier 20658534