Gå til indhold
Virksomheder får nu mulighed for at bruge Cabi som autoriseret rådgivningsvirksomhed inden for psykisk arbejdsmiljø. Foto: iStock.
Virksomheder får nu mulighed for at bruge Cabi som autoriseret rådgivningsvirksomhed inden for psykisk arbejdsmiljø. Foto: iStock.

Nyhed -

Cabi er blevet autoriseret arbejdsmiljørådgiver

I mere end 20 år har Cabi hjulpet virksomheder med at styrke det psykiske arbejdsmiljø og stillet viden og redskaber til rådighed for at forebygge stress og reducere sygefravær. Nu får Cabi mulighed for at hjælpe virksomhederne på nye måder som autoriseret arbejdsmiljørådgivningsvirksomhed.

Cabi er netop blevet godkendt af Arbejdstilsynet som autoriseret rådgivningsvirksomhed inden for psykisk arbejdsmiljø. Det betyder, at virksomheder nu kan få ekstern, autoriseret rådgivning, hvis de har modtaget et rådgivningspåbud eller ønsker at få taget temperaturen på arbejdsmiljøet forud for et besøg af Arbejdstilsynet.

Autorisationen som rådgiver inden for psykisk arbejdsmiljø betyder også, at Cabi kan hjælpe jer med at søge midler gennem Arbejdsmiljøpuljen, hvis I har behov for at gøre en ekstra indsats for at forbedre arbejdsmiljøet og forebygge mental nedslidning.

Fokus på trivsel og godt arbejdsmiljø kan betale sig
Ude i virksomhederne kan lederne ofte være for pressede på travlhed og manglende ressourcer til at få taget temperaturen på arbejdsmiljøet. Samtidig kan det også være for svært at finde ud af, hvad man konkret skal gøre for at sætte fokus på trivslen.

Lotte Jepsen, seniorkonsulent hos Cabi, oplever, at rekrutteringsvanskeligheder, højt sygefravær og stigning i mængden af opgaver med deraf følgende arbejdspres, er det, der kan være med til at føre til mistrivsel på arbejdspladsen. Ofte er det svært at finde ud af, hvad der skal prioriteres, og hvad der skal have opmærksomhed for, at man som ledelse kan knække koden og begynde at arbejde hen imod en højere trivsel. En mulighed er at tage udgangspunkt i samarbejdet om den fælles opgaveløsning.

”Hvis samarbejdet om den fælles opgave ikke lykkes har det konsekvenser for den individuelle opgaveløsning. Og så kan man ikke løse den opgave, man er ansat til. Det går ud over trivslen.”

Sådan siger Lotte Jepsen og understreger, at de steder, hvor hun oplever størst effekt af trivselsarbejdet, netop er der, hvor samarbejdet om den fælles opgaveløsning har fået opmærksomhed.

Vær på forkant før et besøg af Arbejdstilsynet
Hvis man som virksomhed eller organisation overtræder arbejdsmiljøreglerne, risikerer man at modtage et påbud fra Arbejdstilsynet. Det kan være en svær og uoverskuelig situation at stå i – særligt hvis virksomheden i forvejen er presset på andre områder, der har ført til det dårlige arbejdsklima. Det kan blive en ond spiral.

Som organisation kan man derfor opleve en stor tryghed og ro ved at være på forkant og allerede have identificeret eventuelle problemer med arbejdsmiljøet eller igangsat forebyggende indsatser, før Arbejdstilsynet kommer på besøg.

Her kan Cabi som eksterne rådgivere med viden, erfaring og ekspertise inden for psykisk arbejdsmiljø hjælpe jer med at lave en grundig vurdering af det psykiske arbejdsmiljø, give jer de værktøjer, der kan hjælpe jer til at styrke arbejdsmiljøindsatsen og sikre trivslen på sigt.

Behov for individuelt tilpassede løsninger
Der findes ingen standardløsninger i arbejdet med at styrke det psykiske arbejdsmiljø. Enhver offentlig eller privat virksomhed har behov for tilpasset rådgivning og forløb, der kan generere effektive og værdiskabende rammer for det stærke arbejdsfællesskab.

Det understreger Mette Rønnau, direktør i Cabi og tilføjer:

”For at se varige resultater er det vigtigt at arbejde med tilpassede forløb, der både involverer ledelse, organisation, teams og den enkelte medarbejder.”

Det kan derfor være helt afgørende at bruge ekstern rådgivning, der baserer sig på mange års erfaring og dyb viden om trivsel på arbejdspladsen, for at kunne finde de løsninger, der bliver virksomhedens egne.

Autorisation på baggrund af uddannelse og erfaring
Cabi er blevet autoriseret som rådgivningsvirksomhed ud fra en vurdering af fire rådgiveres stærke uddannelses- og erfaringsmæssige ekspertise på det psykosociale område.

Ane Baun Nielsen, HR-ansvarlig konsulent, Birgitte Poulsen, chefkonsulent, Lotte Jepsen, seniorkonsulent, og Marlene Fabrin, seniorkonsulent, kan derfor nu skrive autoriserede arbejdsmiljørådgivere på deres visitkort.

Oplever du et presset arbejdsmiljø i din virksomhed?
Der er mange gevinster ved at arbejde aktivt for at sikre en god kvalitet i arbejdsmiljøet. Og man behøver selvsagt ikke have fået et rådgivningspåbud eller søge puljemidler for at høste fordelene ved at bruge os som rådgivere.

Der kan være meget at hente ved at investere i eksperthjælp til at udarbejde en fokuseret arbejdsmiljøindsats, der passer til virksomhedens type og størrelse samt den virkelighed, virksomheden opererer i.

Kontakt os på 8612 8855 hvis du vil vide mere.

______

Fakta: Mere end hver tredje oplever mistrivsel på arbejdspladsen

En undersøgelse på initiativ af Velliv Foreningen i forbindelse med Danmarks Mentale Sundhedsdag 2022 viste, at antallet af danskere, der har følt sig stressede eller haft det psykisk dårligt i relation til deres arbejdsliv, er faldet fra 39,6 % til 36,5 % på et år.

Den positive udvikling bliver dog stadig overskygget af, at mere end hver tredje dansker har oplevet mistrivsel på arbejdet.

Arbejdsglæde og trivsel kommer ikke af sig selv. Der skal derimod en langsigtet og fokuseret indsats til fra både ledelse og medarbejdere for at fremme trivslen hos den individuelle medarbejder eller leder, i teamet og overordnet i organisationen.

Læs mere om undersøgelsen fra Velliv Foreningen

Emner

Pressekontakt

Ea Nielsen

Ea Nielsen

Pressekontakt Souschef Kommunikation og marketing 4128 4126
Malene Boel Kristensen

Malene Boel Kristensen

Pressekontakt Marketingkoordinator Kommunikation og Marketing 2099 7771

Plads til flere i arbejde

Cabi er et nonprofit videnshus med bevilling fra Beskæftigelsesministeriet. Vi arbejder for et socialt ansvarligt arbejdsmarked, hvor mennesker og virksomheder lykkes.

Cabi
Åboulevarden 70, 3
8000 Aarhus C
Danmark