Gå til indhold
Principfokuseret evaluering sikrer læring undervejs
Principfokuseret evaluering sikrer læring undervejs

Nyhed -

Brug principfokuseret evaluering på beskæftigelsesområdet

I evalueringer fokuseres der ofte på det endemål, som blev sat op inden indsatsen gik i gang. Med principfokuseret evaluering kan vi tilbyde en evalueringsform, hvor der sikres læring undervejs i indsatsen.

Beskæftigelsesindsatsen er kompleks, og når en indsats sættes i gang skal vi helst kende den endelige destination for at nå målene. Men når projektet først er undervejs kan det nogle gange være nødvendigt at justere kursen efterhånden som man man opnår nye erfaringer.

Derfor tilbyder Cabi nu principfokuseret evaluering, hvor vi formulerer retningsgivende principper, der løbende evalueres på, så vi sikrer en fælles og tydelig retning i indsatsen. Ved at formulere principper, kan der dels evalueres på om principperne følges, dels om de opleves som meningsfulde, dels om målene opfyldes.

Evalueringer kan have mange forskellige afsæt og økonomiske rammer, men det er et omdrejningspunkt i Cabis evalueringstilgang, at vi ønsker at lægge vægt på den læringsmæssige og udviklende del.

Det er grunden til, at vi i Cabi tilbyder principfokuseret evaluering i samarbejde med konsulentvirksomheden Ineva, som har speciale i at gennemføre evalueringer, der bidrager med viden til udvikling.

Mere information

Vil du vide mere om Cabi og mulighederne for evaluering - Så læs mere på Cabiweb.dk

Emner

Tags


Cabi er et nonprofit videns-, netværks-, og formidlingshus med bevilling fra Beskæftigelsesministeriet. Vi arbejder for et socialt ansvarligt arbejdsmarked, hvor mennesker og virksomheder lykkes. Det gør vi ved at stille brugbar viden og operationelle værktøjer til rådighed for virksomheder og kommuner, der ønsker at fremme:

  • Udsatte menneskers muligheder for job og uddannelse.
  • Udsatte medarbejderes muligheder for at blive i deres job.
  • Trivsel og forebyggelse af nedslidning på arbejdsmarkedet.

Pressekontakt

Ea Nielsen

Ea Nielsen

Pressekontakt Kommunikationschef Kommunikation og marketing 4128 4126
Jakob Rom Johansen

Jakob Rom Johansen

Pressekontakt Kommunikationsmedarbejder Presse, nyhedsbeve, nyheder, sociale medier 20658534