Gå til indhold
Bronholms Regionskommune holdt  9. november stormøde på øen om sygefravær.
Bronholms Regionskommune holdt 9. november stormøde på øen om sygefravær.

Nyhed -

Bornholmsk stormøde satte fokus på sygefraværsscreening

I sidste uge var Cabis konsulenter med til at sætte fokus på sygefravær på Bornholm. Det skete på en temadag for Regionskommunens arbejdsmiljøorganisation, hvor der efter et kort oplæg om sygefravær blev arbejdet i de lokale arbejdsmiljøenheder med screening af deres tilgang, forebyggelse og håndtering af sygefravær.

Sygefravær var nøgleordet, da omkring 250 ansatte i Bornholms Regionskommune deltog i et stormøde den 9. november. To af Cabis seniorkonsulenter, Dorte Rosendahl Kirkegaard og Ella Petersen, faciliterede dagen og gjorde deltagerne klogere på screening af sygefravær.

Stormødets program handlede blandt andet om, hvordan sygefravær kan forbygges og tackles.
Kommunaldirektør Peter Loft glædede sig over, at der med dagen blev sat fokus på sygefravær. Hans mål er, at Bornholms sygefravær skal ligge under landsgennemsnittet i fremtiden:

”Der har fra kommunens side været fokus på sygefravær. Vi vil jo gerne under landsgennemsnittet, og lige nu ligger vi på landsgennemsnittet,” sagde han til TV2 Bornholm.

I dag er en medarbejder i Bornholms Regionskommune i gennemsnit syg 4, 5 procent af tiden.

Ifølge Peter Loft er det vigtigt at arbejde videre med sygefravær. Både for at tage hånd om den enkelte medarbejder og for at tage hånd om kommunens økonomi. Kan de nedbringe sygefraværet, vil det forbedre økonomien.

Lokale arbejdsmiljøorganisationer screenede sig selv

Dorte Rosendahl Kirkegaard var en af de Cabi-konsulenter, der faciliterede dagen. Hun holdt et fælles oplæg for deltagerne og lod dem arbejde selvstændigt med screening af sygefravær med Cabis screeningsmodel. Arbejdet resulterede i konkrete handlingsplaner, der kan arbejdes videre med.  

”Modellen sætter på en overskuelig måde fokus på de parametre, der giver den enkelte arbejdsplads højt eller lavt sygefravær og synliggør styrker og udfordringer,” siger Dorte Rosendahl Kirkegaard.

Brugbar viden og god debat

Dorte Rosendahl Kirkegaard oplevede, at deltagerne var glade for en dag, hvor arbejdsmiljøorganisationen kunne gå i dybden og debattere sygefravær. Mange gik derfra med konkrete planer, de selv kunne arbejde videre med.

”Screeningsmodellen kan bidrage med noget nyt og kan være med til at skabe dialog,” siger hun.

Mere viden

Se indslagene fra mødet hos TV2 Bornholm her og her 

Læs mere om screening af sygefravær hos Cabi

Emner

Tags


Cabi er et nonprofit videns-, netværks-, og formidlingshus med bevilling fra Beskæftigelsesministeriet. Vi arbejder for et socialt ansvarligt arbejdsmarked, hvor mennesker og virksomheder lykkes. Det gør vi ved at stille brugbar viden og operationelle værktøjer til rådighed for virksomheder og kommuner, der ønsker at fremme:

  • Udsatte menneskers muligheder for job og uddannelse.
  • Udsatte medarbejderes muligheder for at blive i deres job.
  • Trivsel og forebyggelse af nedslidning på arbejdsmarkedet.

Pressekontakt

Ea Nielsen

Ea Nielsen

Pressekontakt Kommunikationschef 4128 4126
Jakob Rom Johansen

Jakob Rom Johansen

Pressekontakt Kommunikationsmedarbejder 20658534

Relaterede nyheder