Gå til indhold
Cabis årskonference 2021 stiller skarpt på bæredygtig ledelse
Cabis årskonference 2021 stiller skarpt på bæredygtig ledelse

Nyhed -

Bæredygtig ledelse bidrager til fællesskabet og god forretning

Det er ikke længere nok, at din virksomhed tjener penge. God ledelse handler i dag om at skabe balance mellem god forretning, virksomhedens ageren i verden og en god arbejdsplads. Cabis årskonference 2021 handler om bæredygtig ledelse. CEO i Grundfos, Poul Due Jensen, åbner konferencen.

Årskonferencen med titlen Bæredygtig ledelse – vejen til 2030 afholdes den 24. marts 2021 på Dokk1 i Aarhus, og temaet for dagen er bæredygtig ledelse. Det skal bl.a. ses i lyset af et turbulent år, hvor virksomheder som følge af coronakrisen har været nødt til at genopfinde sig selv og deres ledelsesprincipper.

Pumpekoncernen Grundfos har i årevis været bannerfører for bæredygtige ledelsesprincipper og inklusion af medarbejdere med nedsat arbejdsevne. Poul Due Jensen satte sig i oktober i år i stolen som CEO for Grundfos, og han åbner konferencen som keynote speaker.

På konferencen er der desuden mulighed for at høre en række små og mellemstore virksomheder give deres bud på det konkrete arbejde med konferencens aktuelle temaer, som alle ligger i forlængelse af bæredygtig ledelse.

Årskonferencen stiller skarpt på tre højaktuelle emner på det danske arbejdsmarked:

  • Cirkulær økonomi og social ansvarlighed
  • Kompetenceløft til fremtiden
  • Mental sundhed i arbejdslivet.

Direktør: Mental sundhed vigtigere end nogensinde før

Et inviteret panel af eksperter debatterer tendenserne og giver deres bud på, hvilke krav og muligheder fremtiden byder for virksomheder, der vil arbejde bæredygtigt og socialt ansvarligt med deres medarbejdere.

”Coronakrisen har vendt op og ned på arbejdsmarkedet. Mange virksomheder har været nødt til at afskedige medarbejdere, og mange står stadig i en usikker jobsituation. Den usikkerhed slider på både ledere og medarbejdere og risikerer at forplante sig som et dårligt psykisk arbejdsmiljø i virksomheden, eller fx angst eller depression for den enkelte. Derfor er det vigtigere end nogensinde før, at vi tager mental sundhed på arbejdspladserne alvorligt, og derfor er det et oplagt tema til vores årskonference,” siger Mette Rønnau.

Nedlukning af arbejdspladserne har sendt medarbejdere over hele landet på hjemmearbejde. Det fungerer godt for de fleste, men også her er der behov for at have fokus på medarbejdernes mentale helbred, siger Mette Rønnau.

”For nogle bliver isolationen, fraværet af kolleger og ledelse så svært at håndtere, at det går ud over deres trivsel, og det er vi som ledere nødt til at håndtere,” siger hun.

CSR People Prize uddeles ved årskonferencen

Til konferencen uddeler Cabi prisen CSR People Prize 2021, som går til virksomheder, der tager et særligt socialt ansvar, fx ved at fastholde og forebygge at deres medarbejdere ikke længere kan fungere på arbejdspladsen på grund af fx stress eller nedslidning. Eller ved at ansætte mennesker, der ud over ledighed også har andre problemer.

CSR People Prize er blevet uddelt siden 1999, og i år uddeles den i tre kategorier.

  • Virksomheder med under 250 ansatte
  • Virksomheder med over 250 ansatte
  • Særpris til virksomheder med fokus på cirkulær økonomi og job til udsatte

”CSR People Prize er en chance for at hylde de virksomheder, der virkelig gør en forskel og sætter nye standarder for, hvordan virksomheder kan tage socialt ansvar. Det er gode eksempler, som kan være med til at inspirere andre. Den inspiration er især vigtig i krisetider,” siger Mette Rønnau.

Alle kan indstille virksomheder til CSR People Prize frem til 17. januar 2021. Se mere på Cabis hjemmeside

Emner

Tags


Cabi er et nonprofit videns-, netværks-, og formidlingshus med bevilling fra Beskæftigelsesministeriet. Vi arbejder for et socialt ansvarligt arbejdsmarked, hvor mennesker og virksomheder lykkes. Det gør vi ved at stille brugbar viden og operationelle værktøjer til rådighed for virksomheder og kommuner, der ønsker at fremme:

  • Udsatte menneskers muligheder for job og uddannelse.
  • Udsatte medarbejderes muligheder for at blive i deres job.
  • Trivsel og forebyggelse af nedslidning på arbejdsmarkedet.

Pressekontakt

Ea Nielsen

Ea Nielsen

Pressekontakt Souschef Kommunikation og marketing 4128 4126
Jakob Rom Johansen

Jakob Rom Johansen

Pressekontakt Kommunikationsmedarbejder Presse, nyhedsbeve, nyheder, sociale medier 20658534