Gå til indhold
Sygefraværsrådgiver Dorte Kirkegaard demonstrerer her Cabis nye sygefraværsberegner på årets Arbejdsmiljøkonference i Nyborg
Sygefraværsrådgiver Dorte Kirkegaard demonstrerer her Cabis nye sygefraværsberegner på årets Arbejdsmiljøkonference i Nyborg

Nyhed -

3 hurtige til Cabis sygefraværsrådgivere om Arbejdsmiljøkonferencen 2017

Cabis sygefraværsrådgivere Birgitte Poulsen og Dorte Kirkegaard er netop vendt hjem fra årets Arbejdsmiljøkonference 2017 i Nyborg. Vi har stillet dem tre hurtige spørgsmål om deres oplevelser fra konferencen.

Hvad tager I med jer fra konferencen?

Birgitte: Jeg er fyldt med ny viden. Både fra de faglige oplæg, men især også fra de mange gode dialoger, vi havde på vores to workshops om korttidsfravær og stress samt på vores stand.

Det er virkelig fedt at se, hvor stort et fagligt engagement og nysgerrighed, der er, hos deltagerne. Det er meget inspirerende og motiverende.

Dorte: Helt enig. Og positivt at se, at der arbejdes så fokuseret med det psykiske arbejdsmiljø rundt omkring. Jeg oplever virkelig, at særligt forebyggelsesdelen bliver mere og mere strategisk.

Hvad bragte Cabi til bordet på konferencen?

Birgitte: Vi havde blandt andet en helt ny sygefraværsberegner med, hvor virksomheder med nogle helt få indtastninger, kan få sat tal på sygefraværet, og hvad det vil koste at nedbringe det.

Ofte hører vi jo, at der er store økonomiske gevinster at hente ved at få sygefraværet ned. Det kan dog være svært at gennemskue det egentlige økonomiske billede. Det hjælper beregneren med.

Man kan fx se virksomhedens lønomkostninger ved fravær, hvordan man ligger i forhold til brancheniveauet og den økonomiske gevinst, man har udsigt til ved et lavere fravær. Og så kan man også se, hvor meget fraværet skal falde, før en given investering i forebyggelse er tjent hjem.

Der var stor interesse for beregneren. Mange deltagere gav udtryk for, at det var et værktøj, de kan bruge og tage med ind på direktionsgangen, når der skal sættes mål og prioriteres på sygefraværsområdet.

Dorte: Nemlig. Når vi taler om fx stress, begynder hele forebyggelsesindsatsen også med at sikre et godt fundament på organisatorisk niveau.

Jeg præsenterede et helt nyt dialog- og screeningsværktøj i forhold til forebyggelse af stress. Et værktøj, hvor man gennem dialog får skabt et overblik og en retning med en konkret handlingsplan.

Det fik jeg en masse gode input og tilbagemeldinger på fra nogle virkelig dygtige og engagerede deltagere på vores workshop om dialog- og screeningsværktøjet.

Vi forventer at lancere værktøjet og gøre det frit tilgængeligt på vores hjemmeside i løbet af de næste uger.

Værktøjet kan hjælpe til, at man får løftet blikket fra den enkelte medarbejder og op i et mere organisatorisk perspektiv, så man arbejder mere med rammerne for at forebygge og håndtere stress i organisationen. For det er her, der skal sættes ind, hvis man virkelig skal flytte noget.

Hvorfor skal man arbejde mere strategisk?

Dorte: Alle kan blive syge, og det er altid vigtigt, at arbejdspladsen har nogle gode rutiner for at hjælpe medarbejderne godt tilbage. Men særligt når det kommer til stress, er det ikke nok at sætte ind på individniveau. Psykologhjælp, mindfullness og gode dialoger kan være vigtige i den konkrete situation. Men det er ikke nok, og det forebygger ikke stress.

Birgitte: Ja, man er nød til at se på organisationen som en helhed. Ved at arbejde med virksomhedens grundvilkår og undersøge, hvad der udløser stress, kan man gøre meget for at forebygge, at det opstår. Og der er en opgave for topledelsen, men som også kræver, at hele organisationen inddrages undervejs.

Det hjælper Dorte og jeg virksomheder landet over med, når vi laver screeninger eller rådgiver om stress eller sygefravær. Og værktøjerne giver nogle meget konkrete metoder til at tage hul på arbejdet.

Få mere af vide om sygefravær

På cabiweb.dk kan du læse meget mere om sygefravær og hente råd og sparring hos vores konsulenter.

Related links

Emner

Tags


Cabi er et nonprofit videns-, netværks-, og formidlingshus med bevilling fra Beskæftigelsesministeriet. Vi arbejder for et socialt ansvarligt arbejdsmarked, hvor mennesker og virksomheder lykkes. Det gør vi ved at stille brugbar viden og operationelle værktøjer til rådighed for virksomheder og kommuner, der ønsker at fremme:

  • Udsatte menneskers muligheder for job og uddannelse.
  • Udsatte medarbejderes muligheder for at blive i deres job.
  • Trivsel og forebyggelse af nedslidning på arbejdsmarkedet.

Pressekontakt

Ea Nielsen

Ea Nielsen

Pressekontakt Souschef Kommunikation og marketing 4128 4126
Jakob Rom Johansen

Jakob Rom Johansen

Pressekontakt Kommunikationsmedarbejder Presse, nyhedsbeve, nyheder, sociale medier 20658534