Gå til indhold
Mange tusinde handicappede danskere står uden for arbejdsmarkedet, selvom de gerne vil arbejde. Det sker, selvom mange virksomheder efterspørger arbejdskraft.
Mange tusinde handicappede danskere står uden for arbejdsmarkedet, selvom de gerne vil arbejde. Det sker, selvom mange virksomheder efterspørger arbejdskraft.

Nyhed -

130.000 handicappede står uden job trods mangel på arbejdskraft

Tusindvis af bevægelseshandicappede danskere står uden arbejde, selvom der er fremgang på arbejdsmarkedet og mangel på hænder i flere brancher. Fremgangen skal udnyttes bedre, så flere handicappede kommer i job, mener beskæftigelsesministeren.

Det går godt på det danske arbejdsmarked. Men der er stadig områder, hvor der ikke er den ønskede fremgang og udvikling. Det gælder blandt andet på handicapområdet, hvor 133.000 ud af i alt 300.000 bevægelseshandicappede danskere i dag står uden for arbejdsmarkedet. Det svarer til cirka 43 procent, og der tegner sig dermed et billede af en noget anden beskæftigelsesstatistik her end for resten af landets befolkning.

Dansk Arbejdsgiverforening: Attraktiv arbejdskraft

I dag søger omkring 52.000 bevægelseshandicappede danskere aktivt job, men ofte oplever de en række barrierer på vejen ind på arbejdsmarkedet. Det handler især om fordomme, problemer med tilgængelighed, eller at de ikke kender til støttemulighederne. Det konkluderer en undersøgelse fra Dansk Handicap Forbund nu på baggrund af svar fra 408 virksomheder.

Men trods de forskellige barrierer, kan de bevægelseshandicappede danskere bidrage med vigtig arbejdskraft. Det mener Dansk Arbejdsgiverforenings chefkonsulent Maria Bille Høeg:

”Der er jo mangel på arbejdskraft i Danmark i øjeblikket, og virksomhederne har sværere og sværere ved at tiltrække nye medarbejdere, og det betyder, at de går glip af ordrer,” siger hun til Altinget.

Hun udtaler derfor, at de er ”meget interesserede” i at få medarbejdere med udfordringer som fx handicap.

Fremgang skal sikre flere arbejde

Generelt bør det komme flere arbejdsløse handicappede danskere til gode, at økonomien og arbejdsmarkedet ser ud, som de gør i dag. Det mener beskæftigelsesminister, Troels Lund Poulsen (V):

”Det går forrygende godt på arbejdsmarkedet i øjeblikket med høj beskæftigelse og lav ledighed. Det skal vi sørge for også kommer mennesker med handicap til gavn,” siger ministeren til Altinget.

Derfor vil han sammen med regeringen arbejde på at komme med et handicappolitisk udspil til foråret.


Mere viden

Udfordringerne på arbejdsmarkedet rammer ikke kun personer med fysiske handicap. Psykiske handicap kan også give udfordringer for personer, der gerne vil arbejde. Derfor har Cabi bl.a. arbejdet med at bane vejen ind på arbejdsmarkedet for denne gruppe borgere i projekt Kompensation til flere. Læs mere om projektet og erfaringerne her.

Læs mere om undersøgelsen hos Berlingske.

Emner

Tags


Cabi er et nonprofit videns-, netværks-, og formidlingshus med bevilling fra Beskæftigelsesministeriet. Vi arbejder for et socialt ansvarligt arbejdsmarked, hvor mennesker og virksomheder lykkes. Det gør vi ved at stille brugbar viden og operationelle værktøjer til rådighed for virksomheder og kommuner, der ønsker at fremme:

  • Udsatte menneskers muligheder for job og uddannelse.
  • Udsatte medarbejderes muligheder for at blive i deres job.
  • Trivsel og forebyggelse af nedslidning på arbejdsmarkedet.

Pressekontakt

Ea Nielsen

Ea Nielsen

Pressekontakt Kommunikationschef Kommunikation og marketing 4128 4126
Jakob Rom Johansen

Jakob Rom Johansen

Pressekontakt Kommunikationsmedarbejder Presse, nyhedsbeve, nyheder, sociale medier 20658534

Relaterede nyheder