Pressemeddelelse -

Ledige på kanten af arbejdsmarkedet kan blive virksomheders redning

Gennem de seneste fire år er ledigheden faldet jævnt, og i september lå den på 4,2 procent svarende til 111.200 fuldtidspersoner, viser tal fra Danmarks Statistik.

Samtidig meldes der fra flere sider om, at virksomhederne har svært ved at finde de medarbejdere, de har brug for. Ifølge DI’s årlige undersøgelse af erhvervsklimaet er antallet af virksomheder, som forgæves har forsøgt at rekruttere vokset til 36 procent mod 30 procent sidste år.

Og ifølge Dansk Erhverv er der mangel på arbejdskraft inden for bl.a. rengøring, transport og dele af byggeriet og industrien.

Ledige fra kanten kan blive værdifulde medarbejdere

Det får virksomheder til at orientere sig i nye retninger for at finde de hænder, de har brug for. Hos videns- og netværkshuset Cabi, opfordrer seniorkonsulent Ella Petersen til, at virksomhederne kigger i retning af ledige på kanten af arbejdsmarkedet.

”Med den rette indsats og gennem et godt samarbejde mellem virksomheden og jobcentret kan ledige fra kanten af arbejdsmarkedet blive sluset ind i virksomheden og opkvalificeres til at blive værdifulde medarbejdere,” siger Ella Petersen.

Ifølge Ella Petersen kræver det dog et opgør med den traditionelle tankegang om hele stillinger. I stedet bør både virksomheder og jobcentre fokusere på, hvilke opgaver, der skal løses i virksomheden. Til det formål har Cabi udviklet et gratis værktøj til dialog om opgaver mellem jobcentre og virksomheder.

Godt for bundlinjen

”Hvis virksomheden ikke selv kan finde en murer, bliver det nok også svært for jobcentret. Men ved i stedet at fokusere på, hvilke opgaver der skal løses på arbejdspladsen bliver der også stillet skarpt på, hvad det egentlig er for en medarbejder, der er brug for. På den måde kan man i mange tilfælde stykke en stilling sammen – måske på deltid – og samtidig frigøre tid til de øvrige medarbejdere,” siger Ella Petersen.

Derfor bør virksomheder, ifølge Ella Petersen, i højere grad gøre sig langsigtede overvejelser omkring deres rekruttering, hvilke opgaver, der skal løses nu og i fremtiden, hvilke kompetencer opgaven kræver, og i hvilket omfang det er opgaver, som kan varetages af en medarbejder på deltid, i fleksjob eller noget helt tredje.

”Vi kalder det strategisk rekruttering fra kanten, og det handler i bund og grund om, at man sammen med jobcentret overvejer, hvordan rekrutteringsgrundlaget kan udvides. Ledige fra kanten af arbejdsmarkedet kan fx tages i praktik i lavsæsonen og gennemføre den nødvendige opkvalificering. Så er de klar, når højsæsonen kommer. Vi ved også af erfaring, at ledige, som har fået en chance i en virksomhed, ofte bliver meget loyale medarbejdere, og det er godt på bundlinjen, hvis man kan sikre sig den arbejdskraft, der er brug for i virksomheden,” siger Ella Petersen.

Plads til flere på arbejdsmarkedet

Flere virksomheder har helt bevidst valgt at rekruttere blandt ledige fra kanten af arbejdsmarkedet. Det gælder bl.a. Logistikkompagniet, der for nylig vandt CSR People Prize for deres sociale ansvar, og hos BM Silo i Tvis har man helt droppet selv at rekruttere.

Det var uoverskueligt for os at indrykke jobannoncer, læse ansøgninger og holde samtaler med ansøgere, som måske ikke lige passede til vores behov alligevel. Så er det mere enkelt at have en dialog med fx jobcentret om hvad vi har brug for. De kender kandidaternes udfordringer, og de kender lovgivningen og kan hjælpe os,” siger Dorte Zacho Martinsen, adm. direktør for BM Silo.

Og der er potentiale til at få mange flere ud på arbejdsmarkedet, mener Ella Petersen. Ifølge tal fra SFI har hver fjerde virksomhed mindst én medarbejder ansat i støttet beskæftigelse, og det er en klar stigning i forhold til 1998, hvor det gjaldt her tiende virksomhed. Det er godt for virksomhederne, de ledige og for samfundsøkonomien, at de ledige på kanten af arbejdsmarkedet kommer i gang, mener Ella Petersen.

”Mange virksomheder har allerede taget det sociale ansvar til sig og gør meget for at rumme mennesker med udfordringer. Men samtidig må vi også siger, at der er plads til, at langt flere virksomheder, tager del i opgaven. At løse udfordringen med mangel på arbejdskraft kræver virksomhedernes engagement og nytænkning,” siger hun.


FAKTA: Mangel på arbejdskraft

  • Bruttoledigheden lå i september på 4,2 procent, svarende til 111.200 fuldtidspersoner. Kilde: Danmarks Statistik
  • DI’s årlige undersøgelse af erhvervsklimaet er antallet af virksomheder, der har rekrutteret forgæves vokset fra 30 procent sidste år til 36 procent i år. Kilde: DI
  • Inden for bl.a. transport, IT, rengøring og dele af byggeriet og industrien mangler der arbejdskraft. Kilde: Dansk Erhverv
  • Hver fjerde virksomhed har mindst medarbejder i støttet beskæftigelses. Kilde: SFI

Strategisk rekruttering fra kanten

  • Tænk alternativt, når virksomheden skal rekruttere nu og i fremtiden.
  • Tænk i opgaver frem for opgaver, og tænk i forskellige ansættelsesformer frem for arbejdsuge på 37 timer.
  • Søg hjælp i jobcentret og få hjælp til rekruttering.
  • Brug Cabis værktøj til afdækning af opgaver i virksomheden. Se mere på cabiweb.dk/rekrutteringfrakanten
  • Download værktøjet direkte

Emner

Tags


Vi vil skabe bedre arbejde til flere. Sammen med jobcentre og virksomheder skaber vi løsninger, der forandrer og virker i praksis, så flere kommer i job.

Pressekontakt

Ea Nielsen

Ea Nielsen

Pressekontakt Kommunikationschef 4128 4126
Jakob Rom Johansen

Jakob Rom Johansen

Pressekontakt Kommunikationsmedarbejder 20658534