Gå til indhold
Ekspert: Sygefraværet skal ned gennem en strategisk indsats

Pressemeddelelse -

Ekspert: Sygefraværet skal ned gennem en strategisk indsats

Næsten halvdelen af det samlede antal sygedage på det danske arbejdsmarked er på mere end syv dage, viser nye tal fra Danmarks Statistik. Det kræver en strategisk tilgang fra lederne på arbejdspladserne at få det ned, mener ekspert.

Danske lønmodtagere havde sidste år i gennemsnit 8,3 sygedage, og det er stort set uændret i forhold til året før. Og næsten halvdelen af sygefraværet på arbejdsmarkedet indgår i perioder på mere end syv dage. Det viser tal fra Danmarks Statistik, som netop er offentliggjort.

Tallene viser desuden, at der er stor forskel på sygefraværet i den private sektor og i den offentlige sektor. I private virksomheder er over halvdelen af de samlede antal sygedage i perioder på mellem én og syv dage, hvor det i kommuner er 40 procent. I staten og regionerne er henholdsvis 42 procent og 45 procent af sygedagene på korte perioder.

Ekspert: Vigtigt at drøfte holdninger til fravær

”Vi kan ikke få sygefraværet ned på nul, og det skal vi heller ikke. Men ved at arbejde med virksomhedens kultur og holdninger til sygefravær kan man ændre på noget. Hvornår er man for syg til at arbejde? Kan man melde sig syg noget af dagen? Den slags spørgsmål er godt at få drøftet i virksomheden, så der kan blive klare linjer og alle ved, hvad der gælder på den enkelte arbejdsplads,” siger Birgitte Poulsen og opfordrer til, at virksomheder – uanset branche og sektor – får set sygefraværet efter i sømmene.

Hun slår samtidig fast, at hvis der skal arbejdes grundigt med sygefraværet på en arbejdsplads, skal det ske på organisationsniveau.

”Ofte er der en tendens til at fokusere på, hvorfor den enkelte medarbejder er syg, men hvis vi skal rykke noget ved sygefraværet på en arbejdsplads er det vigtigt at se på, om der er noget ved selve rammerne på arbejdspladsen, som er årsagen til fraværet. Det er vigtigt, at ledelsen på arbejdspladsen går forrest i det arbejde og tænker langsigtet i bestræbelserne på at sænke sygefraværet,” siger Birgitte Poulsen.

Få et overblik over sygefraværet

For at kunne sætte rigtigt ind over for sygefraværet er det desuden vigtigt, at virksomheden har et overblik over sygefraværet. Det er fx væsentligt at kende størrelsen og på sygefraværet og vide om fraværet består af langt eller kort fravær, forklarer Birgitte Poulsen.

På Cabis hjemmeside er der samlet en række tips til, hvordan virksomheder kan anlægge en strategisk tilgang til sygefraværet. Cabi har desuden udviklet en sygefraværsberegner, hvor det er muligt at beregne, hvor meget sygefravær i virksomheden koster.

Virksomheder med lavt sygefravær skal også være opmærksomme

Og selv virksomheder med et lavt sygefravær kan have glæde af at give området et servicetjek, mener Birgitte Poulsen.

”Vi ser nogle gange, at virksomheder har medarbejdere som gentagne gange har kort og drypvis sygefravær på én eller to dage. Det er måske ikke noget, som slår ud i den interne fraværsstatistik, men det kan dække over noget andet og mere alvorligt. Måske er det en medarbejder, som har et misbrug, eller som går gennem en personlig krise. Bliver der ikke taget hånd om det i tide, risikerer man, at det kan udvikle sig til langvarigt sygefravær, hvor det er sværere at komme tilbage,” siger Birgitte Poulsen.

KONTAKT:

 • Chefkonsulent Birgitte Poulsen, Cabi: 8620 8361 / bpo@cabiweb.dk
 • Kommunikationsmedarbejder Jakob Rom Johansen, Cabi: 2065 8534 / jrj@cabiweb.dk

FAKTA OM SYGEFRAVÆR:

 • Danske lønmodtagere havde sidste år et gennemsnitligt sygefravær på 8,3 dage.
 • Oven i dette kommer fravær pga. børns sygdom, arbejdsulykker og barsel.
 • Over halvdelen af sygefraværet i private virksomheder er i perioder på mellem én og syv dage.
 • For kommuner gælder det 40 procent, i staten 42 procent og regionerne 45 procent.
 • Langt sygefravær fylder mere hos kvinder end hos mænd.

  Kilde: Danmarks Statistik

FAKTA OM CABI:

 • Cabi er et non-profit videns-, udviklings- og netværkshus under Beskæftigelsesministeriet.
 • Vi giver råd og inspiration til virksomheder og kommuner, som arbejder med at få flere udsatte ledige inkluderet på arbejdsmarkedet og med at fastholde medarbejdere i job.
 • Vores mål er, at flere virksomheder bliver socialt ansvarlige, og at flere mennesker kan få og fastholde en plads på arbejdsmarkedet.
 • Vi indsamler, bearbejder og formidler viden til ledere, personaleansvarlige og HR-medarbejdere i virksomhederne og til professionelle i den aktive beskæftigelsesindsats i kommuner og andre steder.

Emner

Tags


Cabi er en non-profit organisation under Beskæftigelsesministeriet. Vi formidler rådgivning, viden og værktøjer til virksomheder og jobcentre om, hvordan man i praksis får succes med at ansætte og fastholde mennesker fra kanten af arbejdsmarkedet. Fx personer fysisk eller psykisk handicap, sociale problemer eller sygdom.

Sammen med jobcentre og virksomheder skaber vi løsninger, der forandrer og virker i praksis, så flere kommer i job.

VirksomhedsnetværkCabi er Danmarks største netværk af socialt ansvarlige virksomheder med over 5.500 medlemmer. Netværket har som mission at inspirere, udvikle og fremme virksomhedernes sociale ansvar.

Pressekontakt

Ea Nielsen

Ea Nielsen

Pressekontakt Kommunikationschef 4128 4126
Jakob Rom Johansen

Jakob Rom Johansen

Pressekontakt Kommunikationsmedarbejder 20658534