Cabi har fået 38,6 mio. fra satspuljen

Pressemeddelelse -

Cabi har fået 38,6 mio. fra satspuljen

Aftalepartierne var enige om, at der fortsat er behov for Cabi. Vurderingen bunder bl.a. i en evaluering af Cabi foretaget af Rambøll i 2016, som bl.a. slår fast, at der er efterspørgsel på det, Cabi leverer.

Efterspørgsel på praksisnær viden om socialt ansvar

Evalueringen viser, at 98 % af landets jobcentre anvender Cabis viden og ydelser. Interessen fra virksomhedssiden kan bl.a. ses i, at Cabis netværk for virksomheder, der gerne vil tage et socialt ansvar, er stigende. I 2016 er medlemstallet nået op på ca. 5.500.

Cabi er en non profit organisation, der formidler rådgivning og viden til virksomheder og jobcentre om, hvordan man i praksis kan få succes med at ansætte og fastholde fx mennesker med fysiske eller psykiske handicap, sociale problemer eller sygdom. Cabi har mange års erfaring med udvikling af metoder til at løfte et socialt ansvar på arbejdsmarkedet.

”Vi har altid som mål, at den viden, vi formidler og de metoder, vi udvikler, skal kunne fungere og skabe reelle forbedringer i praksis i virksomheder og på jobcentre. Med satspuljebevillingen kan vi fortsætte og styrke vores indsats yderligere”, siger Mette Rønnau, direktør i Cabi.

Indsats for veteraner

”Overgangen mellem militæret og arbejdsmarkedet kan være en udfordring, og nogle veteraner kan have brug for hjælp til at omsætte de kompetencer, de har erhvervet sig i militæret til civile kompetencer”, står der i Aftale om udmøntningen af satspuljen. Derfor har aftalepartierne bedt Cabi om i samarbejde med jobcentre og relevante veteranforeninger at hjælpe med at bygge bro mellem veteraner og virksomheder.

Randi Hoffmann, ansvarlig for Cabis samarbejde med virksomheder, er fuld af forhåbning: ”Jeg tror, rigtig mange virksomheder er interesserede i at hjælpe veteraner tilbage på arbejdsmarkedet. Nu skal vi finde ud af, hvordan vi bedst muligt kan understøtte dem i det”, siger Randi Hoffmann.

Jobportal for socialt ansvarlige virksomheder

Også som en del af satspuljeaftalen skal Cabi udvikle en jobportal, der gør det nemmere at finde og rekruttere medarbejdere, som kun kan arbejde få timer om ugen. Portalen skal tage afsæt i eksisterende jobportalløsninger.

Fakta

For mere info om Cabi se cabiweb.dk

Satspuljeaftalen på beskæftigelsesområdet kan findes på regeringen.dk

Emner

Tags


Cabi er en non-profit organisation under Beskæftigelsesministeriet. Vi formidler rådgivning, viden og værktøjer til virksomheder og jobcentre om, hvordan man i praksis får succes med at ansætte og fastholde mennesker fra kanten af arbejdsmarkedet. Fx personer fysisk eller psykisk handicap, sociale problemer eller sygdom.

Sammen med jobcentre og virksomheder skaber vi løsninger, der forandrer og virker i praksis, så flere kommer i job.

VirksomhedsnetværkCabi er Danmarks største netværk af socialt ansvarlige virksomheder med over 5.500 medlemmer. Netværket har som mission at inspirere, udvikle og fremme virksomhedernes sociale ansvar.

Pressekontakt

Ea Nielsen

Ea Nielsen

Pressekontakt Kommunikationschef 4128 4126

Relaterede nyheder