Pressemeddelelse -

17 kommuner vender nu integrationsindsatsen

Projektet ”Målrettet kommunal beskæftigelsesindsats” skal få flere flygtninge og indvandrere i arbejde eller uddannelse. Målgruppen er overrepræsenteret i den gruppe af borgere, der i dag står uden for arbejdsmarkedet.

Som en del af satspuljeaftalens indsats ”Integration der virker – en mere målrettet beskæftigelsesindsats” er der afsat 30 mio. kr. i puljemidler til projektet, der foregår over de næste år fra 2016 til 2019. Bag projektet står Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI).

I alt skal 17 kommuner af forskellig størrelse, fra Brønderslev til Odense, igennem et støttet udviklingsforløb, der skal styrke deres lokale beskæftigelsesrettede integrationsindsats. Fælles for de udvalgte kommuner er, at de har udfordringer på området og er motiverede for at løfte indsatsen.

Ønskes: Markant løft i beskæftigelsen af nyankomne flygtninge

Projektet skal identificere, hvilke metoder der mest effektivt får flygtninge i job ud fra kommunernes organisering og lokale rammevilkår. På sigt skal projektet skabe viden til gavn for alle kommunernes integrationsindsats.

”Beskæftigelsesfrekvensen for gruppen af flygtninge og indvandrere ligger på 49 % sammenlignet med 74 % for etniske danskere. Dette gab på 25 % skal vi have gjort mindre. Indsatsen for integration og beskæftigelse skal derfor løftes og styrkes markant, så vi i højere grad end hidtil får gjort de nyankomne flygtninge til aktiver i samfundet og arbejdsstyrken,” udtaler direktør for SIRI, Kasper Kyed, om forventningerne til projektets resultater.

Kortlægning viser vejen til virksomme metoder

Udgangspunktet for det arbejde, der skal laves i løbet af projektet, er en kortlægning af kommunernes forskellige afsæt, organisering og rammevilkår. Målet er så vidt muligt at designe forløb og udvælge metoder specifikt egnet til den enkelte kommunes udfordringer og potentialer.

”Det er særligt interessant for os at få et analyse- og metodeapparat spændt på vores egen indsats i det omfang, der er lagt op til projektet. Ud fra det grundlag er det min forventning, at vi vil kunne skabe en tværgående metodik, som kan give os mere systematik i indsatsen, så vi får en mere stabil drift og viden om, hvad der virker, og hvor vi har et særligt udviklingspotentiale,” forklarer Lasse Bjerregaard, afdelingsleder i Jobcenter Lejre.

Erfaringer og virksomme metoder fra projektet skal desuden udbredes til landets øvrige kommuner, så den samlede integrationsindsats på tværs af landet styrkes for fremtiden.

FAKTA om Projekt ”Målrettet kommunal beskæftigelsesindsats for flygtninge og indvandrere” 


Vi vil skabe bedre arbejde til flere. Sammen med jobcentre og virksomheder skaber vi løsninger, der forandrer og virker i praksis, så flere kommer i job.

Pressekontakt

Ea Nielsen

Ea Nielsen

Pressekontakt Kommunikationschef 4128 4126
Jakob Rom Johansen

Jakob Rom Johansen

Pressekontakt Kommunikationsmedarbejder 20658534

Relaterede nyheder