Gå til indhold
Yderkommuner har ikke flere ledige

Nyhed -

Yderkommuner har ikke flere ledige

Ledigheden er nu faldet så meget, at hver tredje kommune inden for en række faggrupper reelt ikke har flere ledige tilbage, vise en opgørelse fra Agenda. Syv ud af 13 yderkommuner har mindst otte a-kasser, hvor ledigheden er under to procent.

Siden 2013 har ledigheden stort set været konstant faldende, og i samme periode er beskæftigelsen steget.  Det har betydet, at mere end hver tredje kommune i dag oplever, at ledigheden i mindst otte a-kasser ligger på under to procent, viser en opgørelse fra Agenda.

Og mens udviklingen i hele landet går i samme retning, er det særligt yderkommunerne, der er ved at være støvsuget for ledige.  En ledighed på netop to procent anses ofte som grænsen for, hvornår man reelt set har fuld beskæftigelse.

I hele Danmark er der i alt 34 kommuner, hvor ledigheden er under to procent for mindst otte a-kasser. Det er mere end hver tredje kommune.

Til sammenligning var der i 2014 kun otte kommuner, som oplevede en ledigehd på under to procent i mindst otte a-kasser.

Tænk rekruttering i nye baner

Den faldende ledighed og stigende beskæftigelse gør det svært for viksomheder i en række brancher at tiltrække arbejdskraft. Her er der behov for at tænke i nye baner for at rekruttere medarbejdere.

En måde at gøre det på kan være gennem rekruttering af ledige fra kanten af arbejdsmarkedet.

På Cabis hjemmeside får du viden og værktøjer til alternativ rekruttering

Emner

Tags


Cabi er et nonprofit videns-, netværks-, og formidlingshus med bevilling fra Beskæftigelsesministeriet. Vi arbejder for et socialt ansvarligt arbejdsmarked, hvor mennesker og virksomheder lykkes. Det gør vi ved at stille brugbar viden og operationelle værktøjer til rådighed for virksomheder og kommuner, der ønsker at fremme:

  • Udsatte menneskers muligheder for job og uddannelse.
  • Udsatte medarbejderes muligheder for at blive i deres job.
  • Trivsel og forebyggelse af nedslidning på arbejdsmarkedet.

Pressekontakt

Ea Nielsen

Ea Nielsen

Pressekontakt Kommunikationschef 4128 4126
Jakob Rom Johansen

Jakob Rom Johansen

Pressekontakt Kommunikationsmedarbejder 20658534