Gå til indhold
Langt hen ad vejen er virksomhederne tilfredse med deres samarbejde med jobcentre. Det viser en ny undersøgelse fra STAR
Langt hen ad vejen er virksomhederne tilfredse med deres samarbejde med jobcentre. Det viser en ny undersøgelse fra STAR

Nyhed -

Virksomheder er tilfredse med jobcentre, men for få bruger dem til rekruttering

Virksomhederne er generelt tilfredse med deres samarbejde med landets jobcentre, men kun hver tiende af dem har brugt jobcentrene til rekruttering. Det viser en ny undersøgelse fra STAR.

Tilfredsheden er stor blandt virksomhederne, der samarbejder med jobcentrene. 55 procent af virksomhederne mener, at jobcentrenes indsats i deres samarbejde samlet set har været god, viser ny undersøgelse fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR).

Når virksomhederne samarbejder med jobcentrene, bruger de dem til forskellige funktioner, men kun 11 procent af virksomhederne har brugt jobcentrene til rekruttering siden efteråret 2013.

Blandt de virksomheder, der har brugt jobcentrene til rekruttering, var tilfredsheden stor. Ca. syv ud af ti af virksomhederne mente i nogen eller høj grad, at jobcentrene gav dem den rekrutteringsbistand, de havde brug for.
Virksomheder, der omvendt ikke regnede med at bruge jobcentrene til rekruttering, forklarede det med, at de enten ikke regnede med at rekruttere nye medarbejdere, eller at de ville rekruttere ad andre veje.

Manglende kendskab til mulighederne

Ifølge Cabis jobcenteransvarlige seniorkonsulent, Ella Petersen, kan undersøgelsen pege på, at virksomhederne mangler kendskab til mulighederne i samarbejdet:

”Undersøgelsen viser det, vi allerede ved, nemlig at virksomheder, der samarbejder med jobcentre, generelt er tilfredse. Men den kunne også pege på, at der stadig er for få virksomheder, der ved, at de kan samarbejde med jobcentrene om rekrutteringen.”

Det bliver sværere og sværere at rekruttere ordinær arbejdskraft for virksomhederne, og Ella Petersen peger derfor på muligheden for fremover at rekruttere medarbejdere fra kanten af arbejdsmarkedet. Det kræver en anderledes tænkning fra virksomhederne, men jo vanskeligere det bliver at rekruttere ordinært, jo mere åbne bliver virksomhederne for at rekruttere fra kanten.

Du kan finde hjælpe til at rekruttere fra kanten her

Læs mere om undersøgelsen her 

Emner

Tags


Cabi er et nonprofit videns-, netværks-, og formidlingshus med bevilling fra Beskæftigelsesministeriet. Vi arbejder for et socialt ansvarligt arbejdsmarked, hvor mennesker og virksomheder lykkes. Det gør vi ved at stille brugbar viden og operationelle værktøjer til rådighed for virksomheder og kommuner, der ønsker at fremme:

  • Udsatte menneskers muligheder for job og uddannelse.
  • Udsatte medarbejderes muligheder for at blive i deres job.
  • Trivsel og forebyggelse af nedslidning på arbejdsmarkedet.

Pressekontakt

Ea Nielsen

Ea Nielsen

Pressekontakt Kommunikationschef 4128 4126
Jakob Rom Johansen

Jakob Rom Johansen

Pressekontakt Kommunikationsmedarbejder 20658534