Sygefraværet stiger i kommunerne

Nyhed -

Sygefraværet stiger i kommunerne

Efter flere års fald steg sygefraværet sidste år blandt ansatte i landets kommuner. Især sosu-medarbejdere har et højt fravær.

Årsopgørelsen fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor viser, at fuldtidsmedarbejderne i kommunerne sidste år havde 12 sygedage i gennemsnit. Det er en lille stigning fra året før, hvor fraværet var på 11,7 dage, og første gang i flere år, at fraværet stiger.

Den største personalegruppe i kommunerne er sosu-medarbejderne, og med 16,1 sygedage i gennemsnit har de også det højeste sygefravær. Også blandt lærerene, som er den næststørste personalgruppe, er der sket en stigning i fraværet til 11 dage i gennemsnit. Her var fraværet ellers faldet siden 2015.

Hos KL vækker de nye tal bekymring hos borgmester Michael Ziegler, som dog maner til besindighed.

Det er et nøk den forkerte vej, men det er vigtigt at holde helikopterperspektivet, for det viser, at det i en årrække er lykkedes at nedbringe sygefraværet – siden 2007 med 15 pct. – og vi skal videre ad den vej," siger han ifølge Jyllands-Posten

Mere inspiration

Se Cabis tema om sygefravær

Emner

Tags


Cabi er et nonprofit videns-, netværks-, og formidlingshus med bevilling fra Beskæftigelsesministeriet. Vi arbejder for et socialt ansvarligt arbejdsmarked, hvor mennesker og virksomheder lykkes. Det gør vi ved at stille brugbar viden og operationelle værktøjer til rådighed for virksomheder og kommuner, der ønsker at fremme:

  • Udsatte menneskers muligheder for job og uddannelse.
  • Udsatte medarbejderes muligheder for at blive i deres job.
  • Trivsel og forebyggelse af nedslidning på arbejdsmarkedet.

Pressekontakt

Ea Nielsen

Ea Nielsen

Pressekontakt Kommunikationschef 4128 4126
Jakob Rom Johansen

Jakob Rom Johansen

Pressekontakt Kommunikationsmedarbejder 20658534