Få vores nyheder på mail

Sygefraværet falder i kommunerne

Nyhed   •   Sep 29, 2017 09:00 CEST

Kommunernes medarbejdere har haft faldende sygefravær fra 2009 til 2016.

Medarbejderne i de danske kommuner har mindre sygefravær i dag, end de havde tilbage i 2009. På trods af det generelle fald, er der dog stor forskel på sygefraværet i de enkelte kommuner.

Kommunernes medarbejdere er i gennemsnit mindre syge i dag, end de var for blot otte år siden. I 2009 var sygefraværet i gennemsnit 13,5 dagsværk per medarbejder. I 2016 var det i gennemsnit faldet til 12 dagsværk.

De oplysninger er netop kommet frem i en ny undersøgelse om kommunalt sygefravær, som Analyseinstituttet VIVE har udarbejdet. 

Undersøgelsen konkluderer også, at der er forskel på sygefraværet i de forskellige faggrupper. Her er det social- og sundhedspersonalet, der har det højeste sygefravær på 15, 8 sygedage. I den modsatte, lave ende ligger det administrative personale. Her har medarbejderne i gennemsnit 8,3 sygedage.

Forskel på fravær i kommunerne

Den generelle, landsdækkende tendens med faldende sygefravær betyder dog ikke, at sygefraværet er faldet lige meget i alle kommunerne. En del af VIVEs undersøgelse peger på, at der er store geografiske forskelle på sygefraværsområdet. 

I mange af de sjællandske kommuner er der tale om et relativt højt sygefravær sammenlignet med andre af landets kommuner. Flere af dem har et sygefravær på mellem 13-15 dagsværk. I den anden ende af Danmark har flere jyske kommuner det mindste sygefravær. For nogle jyske kommuner ned til 9,9-10,9 sygedage.

Undersøgelsen konkluderer ikke, hvad forskellene skyldes. 

Mere viden

Læs mere hos dknyt

Hent Cabis sygefraværsværktøjskasse