Få vores nyheder på mail

Stort potentiale i at nedbringe sygefraværet blandt offentligt ansatte

Nyhed   •   Jun 12, 2017 14:00 CEST

Ansatte i den offentlige sektor har flere sygedage end ansatte i den private sektor.

Der ligger et stort potentiale i at reducere offentligt ansattes sygefravær, så det kommer på niveau med privatansatte. Reduktionen af sygefraværet vil give mulighed for 13.000 flere årsværk alene i den offentlige sektor.

Offentligt ansatte er mere sygemeldte end privatansatte, og sådan har det været i flere år. Men en udligning af denne forskel vil kunne medføre 13.000 ekstra årsværk, svarende til fuldtidsstillinger, i det offentlige. Det vil fx kunne gavne ældreplejen og daginstitutionerne. Det viser en ny analyse fra Agenda, Dansk Arbejdsgiverforenings nyhedsbrev.

Kvinder i den private sektor havde i 2015 8,4 årlige sygedage, mens tallet var 14,09 for kvinder ansat i kommunerne. Mændene havde generelt færre sygedage, men også her var der forskel på privatansattes og kommunalt ansattes sygefravær.

Hvis kvindernes sygefravær i det offentlige fremover vil falde til niveauet som i det private, vil det skabe 10.700 årsværk. Hvis det samme vil gøre sig gældende for mændene, vil det skabe 2.300 årsværk. Samlet skønner man altså, at det reducerede sygefravær vil give 13.000 flere årsværk. 

Dog er risikoen for at blive syg større i nogle jobs frem for andre. Det kan fx gælde flere jobs i den offentlige sektor, og er det tilfældet, er vurderingen med 13.000 årsværk højt sat.

Læs mere om Agendas analyse her