Gå til indhold
SYgefraværet er faldet markant i Københavns Kommune
SYgefraværet er faldet markant i Københavns Kommune

Nyhed -

Stort fald i københavnsk sygefravær

Københavns Kommune har over de seneste ti år fået barberet sygefraværet kraftigt ned. Dialog, tillid, og faste målsætninger er opskriften.

I 2007 havde hver ansat i Københavns Kommune i gennemsnit 16,3 sygedage om året, men det er år efter år gradvist blevet mindre. I 2017 var sygefraværet i kommunen faldet til 11,2 pr. medarbejder. Det svarer til et fald på 5,1 dage pr. medarbejder, skriver Berlingske.

"Vi er meget stolte over, at vi i de seneste 10 år ved fælles hjælp har nedbragt sygefraværet med næsten en tredjedel. Det er et fantastisk resultat," siger overborgmester Frank Jensen til avisen.

Private arbejdsmarked er foran

Men selvom det går bedre i Københavns Kommune, så er sygefraværet stadig højere end på det private arbejdsmarked.

En analyse fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø viser, at sygefraværet i det offentlige er næsten dobbelt så højt som på det private arbejdsmarked. Det bør være muligt at gøre noget ved det, men noget af forskellen skyldes helt naturlige faktorer, forklarer Dorte Rosendahl Kirkegaard, seniorkonsulent hos Cabi.

"Der er også mange ansatte, der har omsorgsarbejde i kommunerne, og du bliver altså nemmere smittet i en børnehave end på et kontor," siger hun til Berlingske.

"Når man er syg i nogle brancher, så arbejder man hjemme, logger lidt på og lægger sig en halv time. Hvis man arbejder på et ældrecenter, så tager man en fuld sygedag. Så der ligger sygefravær gemt i det private arbejdsmarked, ved at man kan selvjustere mere," fortsætter Dorte Rosendahl Kirkegaard.

Læs mere

Se artiklen fra Berlingske

Få inspiration til at bringe sygefraværet ned med Cabis værktøjskasse

Emner

Tags


Cabi er et nonprofit videns-, netværks-, og formidlingshus med bevilling fra Beskæftigelsesministeriet. Vi arbejder for et socialt ansvarligt arbejdsmarked, hvor mennesker og virksomheder lykkes. Det gør vi ved at stille brugbar viden og operationelle værktøjer til rådighed for virksomheder og kommuner, der ønsker at fremme:

  • Udsatte menneskers muligheder for job og uddannelse.
  • Udsatte medarbejderes muligheder for at blive i deres job.
  • Trivsel og forebyggelse af nedslidning på arbejdsmarkedet.

Pressekontakt

Ea Nielsen

Ea Nielsen

Pressekontakt Kommunikationschef 4128 4126
Jakob Rom Johansen

Jakob Rom Johansen

Pressekontakt Kommunikationsmedarbejder 20658534

Relaterede nyheder