Få vores nyheder på mail

Stor forskel på hvordan kontanthjælpsmodtagere vurderes af kommunerne

Nyhed   •   Jun 14, 2017 14:00 CEST

Det varierer meget, hvornår kommunerne vurderer deres kontanthjælpsmodtagere jobparate.

Der er markante forskelle på, hvor mange jobparate kontanthjælpsmodtagere de forskellige kommuner har. Forskellene kan skyldes, at sagsbehandlerne har udviklet forskellig praksis på området efter ændringer i lovgivningen. 

En ledig kontanthjælpsmodtager vil måske blive vurderet jobparat i sin egen kommune, men ikke i nabokommunen. Forskellene på, hvornår og hvordan kommunerne vurderer kontanthjælpsmodtagerne er nemlig til at få øje på. Det viser en ny analyse fra tænketanken Kraka, der er lavet for Ugebrevet A4.

Selvom 31 procent af kontanthjælpsmodtagerne i landsgennemsnit var jobparate sidste år, var der store interne forskelle mellem kommunerne. Mens mere end hver anden kontanthjælpsmodtager var jobparat i Vallensbæk kommune, gjorde det samme sig gældende for under hver femte i Skanderborg kommune. 

Forskellene kan skyldes, at sagsbehandlerne vurderer jobparathed forskelligt ude i kommunerne. Det mener Krakas ledende økonom, Kristine Vasiljeva, der er bekymret over resultaterne:

”Det strider mod de grundlæggende lighedsprincipper, hvis den samme person erklæres jobparat i en kommune og ikke i den anden. Det betyder, at kontanthjælpsmodtagerne behandles forskelligt afhængigt af, hvor de bor,” siger hun til Ugebrevet A4.

Uklar lovgivning og uklare målgrupper

En forklaring på udviklingen kan være en ændret og uklar lovgivning, der giver stor frihed til arbejdet ude i kommunerne. Det mener Dansk Socialrådgiverforenings formand Majbrit Berlau. Hun mener, at man politisk har lavet nogle drastiske og uklare ændringer, blandt andet af målgruppebegreberne:

”Man har lavet nogle målgrupper, hvor det har været relativt diffust, hvad de dækkede over. Derfor har kommunerne i høj grad selv måtte finde ud af, hvordan de fortolker loven,” siger hun til Ugebrevet A4.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Pouelsen er uenig i kritikken. Han mener, at sagsbehandlerne skal have en vis frihed til at lave deres vurderingsarbejde. Dog lover han, at regeringen vil være mere tilbageholden med at indføre nye love og regler foreløbig, så der kan komme ro på beskæftigelsesområdet.

Læs mere om analysen her