Gå til indhold

Nyhed -

Regeringer har lovet forenklet beskæftigelseslovgivning i 25 år

Skiftende regeringer har siden Nyrup lovet at rydde op i reglerne på beskæftigelsesområdet, viser ny opgørelse. Men lovgivningen er kun blevet mere kompliceret over årene, og det går ud over landets jobcentre.

”Mindre bureaukrati” og ”forenkling af dagpengesystemet” har været blandt målene i forskellige regeringsgrundlag siden 1993. Faktisk har samtlige regeringsgrundlag siden Nyrup – på nær det seneste – indeholdt konkrete mål om forenklede regler på beskæftigelsesområdet. Det viser en ny opgørelse fra Ugebrevet A4.
Men til trods for målsætningerne er det gået den modsatte vej. De seneste ti år er der blevet vedtaget 77 lovændringer, 30 bekendtgørelser og 22 vejledninger på området, viser tal fra KL.

Thomas Kastrup-Larsen (S), der er formand for KL’s Arbejdsmarked- og erhvervsudvalg, mener, det er på tide at starte forfra og stoppe de lappeløsninger, man hidtil har gjort brug af:

”Man er blevet ved med at lappe på noget, der i forvejen var rigtig, rigtig stort og ikke fungerede særlig godt. Og så bliver det jo bare forlig på forlig og nye regler til at kompensere for andre regler. Så lad os nu starte helt forfra med et helt anderledes forslag,” siger Thomas Kastrup-Larsen til Ugebrevet A4.

Registrering og dokumentation stjæler tid

De mange lovændringer og bekendtgørelser på området går særligt ud over landets jobcentre. Her oplever man, at der dagligt bruges tid på registrering og dokumentation, der ellers kunne være brugt på de ledige. I dag skal sagsbehandlere navigere i 30.000 siders beskæftigelseslovgivning og manøvrere mellem 80 forskellige undermålgrupper.

Ifølge beskæftigelsesminister, Troels Lund Poulsen, har der også manglet tillid til de offentligt ansatte. Han oplever, at der er et stort ønske om ændringer, der blandt andet kan være med til at give jobcentrene øget fleksibilitet:

”Det er nødvendigt at lave nogle lettere forståelige regler og afbureaukratisere, vores lovgivning, for der er et stort behov for det. Det oplever jeg fra KL, men også fra mange andre interessenter, som gerne vil have, at ikke mindst jobcentrene får mere fleksibilitet,” siger Troels Lund Poulsen til Ugebrevet A4.

Læs mere om opgørelsen her

Tags


Cabi er et nonprofit videns-, netværks-, og formidlingshus med bevilling fra Beskæftigelsesministeriet. Vi arbejder for et socialt ansvarligt arbejdsmarked, hvor mennesker og virksomheder lykkes. Det gør vi ved at stille brugbar viden og operationelle værktøjer til rådighed for virksomheder og kommuner, der ønsker at fremme:

  • Udsatte menneskers muligheder for job og uddannelse.
  • Udsatte medarbejderes muligheder for at blive i deres job.
  • Trivsel og forebyggelse af nedslidning på arbejdsmarkedet.

Pressekontakt

Ea Nielsen

Ea Nielsen

Pressekontakt Kommunikationschef 4128 4126
Jakob Rom Johansen

Jakob Rom Johansen

Pressekontakt Kommunikationsmedarbejder 20658534