Nyt råd skal hjælpe virksomheder i arbejdet med socailt ansvar og FN's Verdensmål.
Nyt råd skal hjælpe virksomheder i arbejdet med socailt ansvar og FN's Verdensmål.

Nyhed -

Regeringen lancerer nyt råd for samfundsansvar og FN's Verdensmål

Det nye råd skal gøre danske virksomheder til førende inden for bæredygtig og social ansvarlig virksomhedsdrift, og skal bidrage til at flere virksomheder arbejder strategisk med deres samfundsansvar og verdensmålene.

Regeringen har i dag 10. okober offentliggjort Rådet for Samfundsansvar og Verdensmål. Nogle af de emner, som skal drøftes og behandles i det nye råd er bl.a. udvikling af bæredygtige forretningsmodeller, digitale muligheder for at styrke virksomhedernes samfundsansvar i den globale produktion samt fastholdelse af udsatte grupper på arbejdsmarkedet.

Rådet blev lanceret af erhvervsministeren, beskæftiglesesministeren og finansministeren. Rådet for Samfundsansvar og Verdensmål har til opgave at sætte rammen om dialogen mellem virksomhederne og andre interessenter. Rådet kan give anbefalinger til regeringen og iværksætte konkrete aktiviteter, der fremmer danske virksomheders arbejde med samfundsansvar og verdensmålene.

"Vi skal have endnu flere virksomheder til at engagere sig i samfundets udfordringer. Samfundsansvar er et konkurrenceparameter for de danske virksomheder. Jeg ønsker, at de danske virksomheder engagerer sig strategisk i at arbejde med samfundsansvar i deres kerneforretning i tæt dialog med interessenterne. Jeg er derfor glad for, at regeringen i dag kan lancere det nye Råd for Samfundsansvar og Verdensmål og ser frem til at følge arbejdet," siger erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) i en pressemeddelelse

Finansminister Kristian Jensen (V) fortæller, at mange virksomheder allerede har taget FN's Verdensmål til sig, og at det nye råd kan hjælpe endnu flere virksomheder til at arbejde strategisk med verdensmålene. Han suppleres af beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V):

"I arbejdet med verdensmålene skal vi også sikre, at flere udsatte mennesker får fodfæste på arbejdsmarkedet. Det er afgørende, at vi udnytter de gode tider til at hjælpe flere i job. Med det nye råd vil vi skærpe virksomhedernes fokus på, at der er store gevinster at hente, når udsatte inkluderes på arbejdspladsen. Jeg håber, at endnu flere virksomheder vil få øjnene op for, at det er muligt at løfte et socialt ansvar – og få en forretning ud af det."

Formand for Rådet for Samfundansvar og Verdensmål er Torkil Sonne, stifter og bestyrelsesformand for Specialisterne Foundation. Derudover består rådet af yderligere 16 erhvervs- og organisationsfolk.

Mere information

Læs mere om hvem, der er med i Rådet for Samfundsansvar og FN's Verdensmål

Emner

Tags


Cabi er et nonprofit videns-, netværks-, og formidlingshus med bevilling fra Beskæftigelsesministeriet. Vi arbejder for et socialt ansvarligt arbejdsmarked, hvor mennesker og virksomheder lykkes. Det gør vi ved at stille brugbar viden og operationelle værktøjer til rådighed for virksomheder og kommuner, der ønsker at fremme:

  • Udsatte menneskers muligheder for job og uddannelse.
  • Udsatte medarbejderes muligheder for at blive i deres job.
  • Trivsel og forebyggelse af nedslidning på arbejdsmarkedet.

Pressekontakt

Ea Nielsen

Ea Nielsen

Pressekontakt Kommunikationschef 4128 4126
Jakob Rom Johansen

Jakob Rom Johansen

Pressekontakt Kommunikationsmedarbejder 20658534