Gå til indhold

Nyhed -

Nyt dialogværktøj til at måle flygtninges vej til arbejdsmarkedet

VIVE har til projektet I mål med Integration udviklet et dialogværktøj til flygtninge og sagsbehehandler, som kan bruges til at følge med i, om den enkelte flygtninge komme tættere på arbejdsmarkedet.

Hvordan måler man om ledige flygtninge og indvandrere kommer tættere på arbejdsmarkedet?

Det har VIVE, tidligere SFI, et bud på. VIVE har udviklet progressionsværktøjet FIP, som består af to spørgeskemaer - Et til sagsbehandleren og et til borgeren.

Spørgeskemaerne er tænkt som et dialogværktøj, og borger og sagsbehandler skal samarbejde om at udfylde skemaerne under opfølgningssamtaler. Og spørgeskeamerne kan efterfølgende bruges til en nærmere dialog om, hvorvidt borgeren udvikler si i den rigtige retning - og hvad der skal til for at tage næste skridt.

FIP-værktøjet er udviklet til projektet 'I mål med Integration', hvor 17 kommuner i øjeblikket anvender værktøjet. Formålet med projektet er at kommunerne udvikler og implementerer en mere effektiv integrationsindsats.

Hent FIP værktøjet på Cabis hjemmeside

Her kan du også læse mere om I mål med Integration

Emner

Tags


Cabi er et nonprofit videns-, netværks-, og formidlingshus med bevilling fra Beskæftigelsesministeriet. Vi arbejder for et socialt ansvarligt arbejdsmarked, hvor mennesker og virksomheder lykkes. Det gør vi ved at stille brugbar viden og operationelle værktøjer til rådighed for virksomheder og kommuner, der ønsker at fremme:

  • Udsatte menneskers muligheder for job og uddannelse.
  • Udsatte medarbejderes muligheder for at blive i deres job.
  • Trivsel og forebyggelse af nedslidning på arbejdsmarkedet.

Pressekontakt

Ea Nielsen

Ea Nielsen

Pressekontakt Kommunikationschef 4128 4126
Jakob Rom Johansen

Jakob Rom Johansen

Pressekontakt Kommunikationsmedarbejder 20658534