Gå til indhold
Nyhedsbrev: Behov for strategi-ændring for at få sygefravær ned

Nyhed -

Nyhedsbrev: Behov for strategi-ændring for at få sygefravær ned

På både det offentlige og private arbejdsmarked er der kæmpet mange kampe for at få sygefraværet ned, men det stiger alligevel. Der skal en strategisk tilgang til sygefraværsarbejdet, mener ekspert.

En gennemsnitlig lønmodtager i Danmark har hvert år 8,5 sygedage, og ifølge Danmarks Statistik er der tale om en stigning på 0,4 dage pr. fuldtidsansat i perioden 2013 til 2015, som er de seneste offentliggjorte tal. Dertil kommer fravær ved fx børns sygdom.

Stigningen i sygefraværet er sket til trods for, at både private og offentlige arbejdspladser gennem en lang årrække har haft skarpt fokus på at få bragt sygefraværet ned. Det koster virksomheder, sygemeldte og samfundet dyrt, og der er brug for at gøre noget ved det, mener Birgitte Poulsen, chefkonsulent hos Cabi og ekspert i sygefravær.

”Der er masser af enkelteksempler på virksomheder og kommuner, som formår at få sygefraværet ned, men vi må også konstatere, at i det store hele batter det ikke. Derfor er vi nødt til at tænke anderledes, end vi hidtil har gjort,” siger Birgitte Poulsen i nyhedsbrevet Cabi Nyt, som netop er offentliggjort.

Der er behov for en langt mere strategisk tilgang til sygefraværsarbejdet, som skal håndteres på organisatorisk niveau. Det er nødvendigt for at kunne tilrettelægge den rigtige og mest effektive indsats, forklarer Birgitte Poulsen.

Læs nyhedsbrevet Cabi Nyt - april 2017

Related links

Emner

Tags


Cabi er et nonprofit videns-, netværks-, og formidlingshus med bevilling fra Beskæftigelsesministeriet. Vi arbejder for et socialt ansvarligt arbejdsmarked, hvor mennesker og virksomheder lykkes. Det gør vi ved at stille brugbar viden og operationelle værktøjer til rådighed for virksomheder og kommuner, der ønsker at fremme:

  • Udsatte menneskers muligheder for job og uddannelse.
  • Udsatte medarbejderes muligheder for at blive i deres job.
  • Trivsel og forebyggelse af nedslidning på arbejdsmarkedet.

Pressekontakt

Jakob Rom Johansen

Jakob Rom Johansen

Pressekontakt Kommunikationsmedarbejder 20658534