Nyborg Kommune er ifølge Beskæftigelsesministeriet de bedste i landet til at få ledige i job.
Nyborg Kommune er ifølge Beskæftigelsesministeriet de bedste i landet til at få ledige i job.

Nyhed -

Nyborg og hovedstadskommuner er bedst til at få ledige i job

Beskæftigelsesministeriet har offentliggjort nye tal for beskæftigelsesområdet, og de viser bl.a., at især hovedstadskommunerne har færre på offentlig forsørgelse end forventet.

Helt i top på ministeriets liste er Nyborg Kommune efterfulgt af Gladsaxe, Vesthimmerland, Frederiksberg og Vallensbæk. Det skriver Beskæftigelsesministeriet

Beskæftigelsesministeriet har benchmarket kommunerne ved at se på, hvor mange borgere den enkelte kommune har på offentlig forsørgelse og sammenholdt det med det antal, man kan forvente, at kommunen vil have på baggrund af dens rammevilkår.

Formålet med at benchmarke kommunerne er ifølge ministeriet, at giver mulighed for at sammenligne kommunernes resultater på tværs af deres forskellige rammevilkår. Det skaber større gennemsigtighed og indsigt i, hvilke kommuner der gør det godt, og hvilke der gør det mindre godt, og som derfor kan have gavn af at lære af andre kommuner.

Se mere

Du kan se hele benchmarkinglisten på Beskæftigelsesminsiteriets hjemmeside

Emner

Tags


Cabi er et nonprofit videns-, netværks-, og formidlingshus med bevilling fra Beskæftigelsesministeriet. Vi arbejder for et socialt ansvarligt arbejdsmarked, hvor mennesker og virksomheder lykkes. Det gør vi ved at stille brugbar viden og operationelle værktøjer til rådighed for virksomheder og kommuner, der ønsker at fremme:

  • Udsatte menneskers muligheder for job og uddannelse.
  • Udsatte medarbejderes muligheder for at blive i deres job.
  • Trivsel og forebyggelse af nedslidning på arbejdsmarkedet.

Pressekontakt

Ea Nielsen

Ea Nielsen

Pressekontakt Kommunikationschef 4128 4126
Jakob Rom Johansen

Jakob Rom Johansen

Pressekontakt Kommunikationsmedarbejder 20658534