Gå til indhold
Bedre samarbejde mellem uddannelsesverden og erhverslivet kan sikre virksomheder mere arbejdskraft
Bedre samarbejde mellem uddannelsesverden og erhverslivet kan sikre virksomheder mere arbejdskraft

Nyhed -

Ny udgivelse: Samarbejde på tværs skal give virksomheder bedre adgang til arbejdskraft

KL har udgivet et inspirationskatalog med eksempler på, hvordan kommuner arbejder tæt sammen med blandt andet virksomheder og uddannelsesinstitutioner for at afhjælpe efterspørgslen på arbejdskraft. Samarbejdet kan begynde allerede i folkeskolen, mener ekspert.

Virksomheder landet over efterspørger i stigende grad arbejdskraft, og KL har nu udgivet et nyt inspirationskatalog med 22 konkrete eksempler på, hvordan kommuner samarbejder med bl.a. virksomheder og uddannelsesinstitutioner for at understøtte virksomhedernes behov.

Fire af eksemplerne - fra Ballerup, Aalborg, Viborg og Hvidovre Kommune - beskriver, hvordan samarbejdet mellem virksomheder og uddannelsessystemet begynder allerede i folkeskolen. Og det giver god mening at sætte tidligt ind, mener seniorkonsulent hos Cabi, Jesper Pedersen.

”Vi ved, at erhvervslivet mangler faglærte både nu og i fremtiden, så vi skal have flere unge til at vælge erhvervsskolerne. Samtidig har mange skoleelever behov for at finde motivation gennem mere praktiskrettet undervisning, som både anerkender og styrker elevernes praktiske kompetencer. Her kan erhvervslivet spille en vigtig rolle,” siger han

Skoleelever skal have mere erhvervsrettede kompetencer

I efteråret offentliggjorde VFSA - Virksomhedsforum for Socialt Ansvar sammen med en række samarbejdspartnere en række konkrete anbefalinger til, hvordan folkeskoler, virksomheder, kommuner og erhvervsskoler kan arbejde bedre og tættere sammen – bl.a. om at styrke folkeskoleelevers praktiske og erhvervsrettede kompetencer. Det kan især komme de elever til gode, som ellers har det svært i uddannelsessystemet, mener Jesper Pedersen.

”Virksomhederne kan gøre en væsentlig forskel i skolerne, især over for de unge, som har det svært i skolen. Nogle unge har bare brug for en mere praktisk læringsstil end skolerne typisk tilbyder. Når det kommer til unge, som ikke er uddannelsesparate, er det nødvendigt i højere grad at tage udgangspunkt i den unge. Fx gennem et virksomhedsforløb kombineret med skolegang,” siger han.

Læs mere

Se VFSA's anbefalinger til bedre samarbejde mellem skoler og erhvervsliv

Se mere i Cabis tema om unge

Emner

Tags


Cabi er et nonprofit videns-, netværks-, og formidlingshus med bevilling fra Beskæftigelsesministeriet. Vi arbejder for et socialt ansvarligt arbejdsmarked, hvor mennesker og virksomheder lykkes. Det gør vi ved at stille brugbar viden og operationelle værktøjer til rådighed for virksomheder og kommuner, der ønsker at fremme:

  • Udsatte menneskers muligheder for job og uddannelse.
  • Udsatte medarbejderes muligheder for at blive i deres job.
  • Trivsel og forebyggelse af nedslidning på arbejdsmarkedet.

Pressekontakt

Ea Nielsen

Ea Nielsen

Pressekontakt Kommunikationschef 4128 4126
Jakob Rom Johansen

Jakob Rom Johansen

Pressekontakt Kommunikationsmedarbejder 20658534