Gå til indhold
Hent gratis guide til at lave gode og meningsfulde beskrivelser af virksomhedspraktik
Hent gratis guide til at lave gode og meningsfulde beskrivelser af virksomhedspraktik

Nyhed -

Ny guide: Sådan laver du meningsfulde beskrivelser af virksomhedspraktik

Et af de centrale værktøjer til at få ledige i job er virksomhedspraktik. Og for at sikre et godt praktikforløb er det vigtigt med klare aftaler om praktikkens formål, opgaver og opfølgning. Vi har lavet en guide til dig i jobcentret med gode råd til at lave de gode og meningsfulde praktikbeskrivelser.

Fra januar træder forenklingen af beskæftigelsesindsatsen i kraft, og det betyder et endnu stærkere fokus på lediges vej til job. Kommunernes absolut vigtigste samarbejdspartner bliver virksomhederne, og flere ledige end i dag skal i virksomhedsrettede ordninger.

Det stiller også krav til at beskrivelserne virksomhedspraktikker, som bliver oprettet i Vitas og Min Plan er godt gennemarbejdede. Den gode praktikbeskrivelse gør det klart, hvad der er aftalt, og eliminerer misforståelser og tvivlspørgsmål, som ofte tager tid.

Gratis guide til dig i jobcentret

Det er medarbejderen i jobcentret, som har ansvaret for, at beskrivelsen af praktikken er klar og tydelig, og derfor har vi udviklet en gratis guide til meningsfulde praktikbeskrivelser. Den er gratis og kan downloades på Cabis hjemmeside

I guiden får du tips og gode råd til, hvordan du skriver kort og præcist. Du får også eksempler på, hvordan den gode praktikbeskrivelse kan se ud - Og hvordan den mindre gode beskrivelse ser ud.

Det skal fx være tydeligt, hvilke opgaver praktikanten skal løse, hvornår arbejdstiden er, hvor ofte der skal følges op, og hvem kontaktpersonen i virksomheden og jobcentret er.

Download guiden Meningsfulde praktikbeskrivelser

Related links

Emner

Tags


Cabi er et nonprofit videns-, netværks-, og formidlingshus med bevilling fra Beskæftigelsesministeriet. Vi arbejder for et socialt ansvarligt arbejdsmarked, hvor mennesker og virksomheder lykkes. Det gør vi ved at stille brugbar viden og operationelle værktøjer til rådighed for virksomheder og kommuner, der ønsker at fremme:

  • Udsatte menneskers muligheder for job og uddannelse.
  • Udsatte medarbejderes muligheder for at blive i deres job.
  • Trivsel og forebyggelse af nedslidning på arbejdsmarkedet.

Pressekontakt

Ea Nielsen

Ea Nielsen

Pressekontakt Kommunikationschef 4128 4126
Jakob Rom Johansen

Jakob Rom Johansen

Pressekontakt Kommunikationsmedarbejder 20658534