Gå til indhold
Ved at indtaste nogle få oplysninger i en ny beregner kan du få overblik over, hvad sygefravær koster din virksomhed.
Ved at indtaste nogle få oplysninger i en ny beregner kan du få overblik over, hvad sygefravær koster din virksomhed.

Nyhed -

Ny beregner: Sæt kroner og ører på sygefraværet

Hvad koster jeres sygefravær? Og hvilken økonomisk gevinst vil der være for jer, hvis I nedbringer jeres sygefravær? Det er nogle af de spørgsmål, Cabis nye sygefraværsberegner kan hjælpe med svaret på på.

Hvis I i jeres virksomhed gerne vil have sat konkrete, brugbare tal på jeres sygefravær, kan Cabis nye sygefraværsberegner være løsningen.

Den nye beregner kræver blot få oplysninger om jeres virksomhed og sygefravær for at kunne give jer et overblik og et grundlag at arbejde ud fra på sygefraværsområdet.

Beregneren giver blandt andet overblik over:

  • Hvilke lønomkostninger I har i forbindelse med fraværet
  • Hvordan jeres fraværsprocent ligger sammenlignet med brancheniveauet generelt
  • Hvilken økonomisk gevinst I kan få ved at nedbringe fraværet
  • Hvor meget jeres fravær skal falde, før en forebyggende investering er tjent hjem igen

    Beregneren giver jer til sidst en færdig rapport, I kan bruge i jeres videre arbejde med at forebygge og håndtere sygefravær hos jeres medarbejdere.

Prøv sygefraværsberegneren på Cabis hjemmeside

Emner

Tags


Cabi er et nonprofit videns-, netværks-, og formidlingshus med bevilling fra Beskæftigelsesministeriet. Vi arbejder for et socialt ansvarligt arbejdsmarked, hvor mennesker og virksomheder lykkes. Det gør vi ved at stille brugbar viden og operationelle værktøjer til rådighed for virksomheder og kommuner, der ønsker at fremme:

  • Udsatte menneskers muligheder for job og uddannelse.
  • Udsatte medarbejderes muligheder for at blive i deres job.
  • Trivsel og forebyggelse af nedslidning på arbejdsmarkedet.

Pressekontakt

Ea Nielsen

Ea Nielsen

Pressekontakt Kommunikationschef 4128 4126
Jakob Rom Johansen

Jakob Rom Johansen

Pressekontakt Kommunikationsmedarbejder 20658534